Kilde 87 - Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet

I 1800-tallet varetog mænd og kvinder på landet forskellige opgaver i landbrugsproduktionen.

Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet i Tereza Burmeister: "Heks, hore, ærbar kone: kvindeliv på landet i 1800-tallet", 1987 s. 31-32

Døgnets rytme

vinter/forår

Mandsarbejde

Kvindearbejde

Kvartals- og månedsopgaver

pasning af heste

malkning

bagning

skovarbejde

pasning af får, køer og fjerkræ

brygning

huggehusarbejde

tilberedn. af davre

tøjvask

såning/pløjning

mælkeforarbejdning

fåreklipning

tærskning

kartning

slagtning

vedligeholdelse af arbejdsredskaber

spinding

 

aftensæde

vævning

 

 

strikning

 

 

lysestøbning

 

 

rengøring

 

 

børnepasning

 

 

tilberedning af middagsmad

 

 

malkning

 

 

rengøring af mælketøjet

 

 

tilberedning af aftensmad

 

 

aftensæde (husflid)

 

 

børnepasning

 

 

tilberedning af nadver

 

 

malkning

 

Døgnets rytme

sommer/efterår

Mandsarbejde

Kvindearbejde

Kvartals- og månedsopgaver:

pasning af heste

malkning

de samme som vinter/forår

pløjning

pasning af dyrene

 

markarbejde i hø- og kornhøst

malkning

 

tørvegravning

tilberedelse af måltiderne

 

vedligeholdelse af: bygninger, gærder, hegn

pløjning

 

 

markarbejde i hø- og kornhøst

 

 

rengøring

 

 

klining af bygninger

 

 

kartoffeloptagning

 

 

børnepasning

 


Moderpublikation: Heks, hore, ærbar kone: kvindeliv på landet i 1800-tallet, 1987 s. 31-32

Forfatter: Burmeister, Tereza

År: 1987