KvindekilderKilde 60 - Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter

Kilde 60 - Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter

Af statistikkerne fremgår det, at det især var lægevidenskaben og humaniora, som tiltrak de kvindelige studenter. Men statistikkerne viser også, at det tog mange år, før de kvindelige akademikere for alvor begyndte at fylde i universitetets auditorier.

"Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter" i "Kvindelige Akademikere", 1925 s. 176
Se statistikken i pdf-format.

"Kvindelige og mandlige Doktorer" i "Kvindelige Akademikere", 1925 s.193
Se statistikken i pdf-format.

 

Moderpublikation: Kvindelige Akademikere, 1925 s. 176

Forfatter:

År: 1924

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk