Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Kvindekommissionens forskellige udvalg kom med otte udvalgsbetænkninger og over 80 konkrete forslag i perioden 1965-74.

"Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet". 1974, s. 97-104

se pdf.

Moderpublikation: Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet. 1974, s. 97-104

Forfatter: afgivet af den af statsministeren nedsatte Kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet

År: 1974

  • No labels