Kilde 464 - Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil

Kvindekommissionens forskellige udvalg kom med otte udvalgsbetænkninger og over 80 konkrete forslag i perioden 1965-74.

"Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet". 1974, s. 97-104

 

se pdf.

 

Moderpublikation: Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet. 1974, s. 97-104

Forfatter: afgivet af den af statsministeren nedsatte Kommission vedrørende kvindernes stilling i samfundet

År: 1974

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk