Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

På forsiden af Rødstrømpebladet nr. 16 i 1974 konfronteres en arbejdssøgende kvinde med de stereotype stillingsopslag udformede til enten mandlig eller kvindelig arbejdskraft.

Omslaget af "Rødstrømpebladet", nr. 16, 1974

Se pdf.

Moderpublikation: Rødstrømpebladet, nr. 16, 1974

Forfatter:

År: 1974

  • No labels