Kilde 191 - De Danske Husholdningsforeningers medlemstal

Medlemstallet for De Danske Husholdningsforeninger steg kraftigt i efterkrigsårene fra 1935-55. På sit højeste havde foreningen over 40.000 medlemmer. Fra 1970 begyndte medlemstallet at falde.

 

De Danske Husholdningsforeningers medlemstal i Eva Lous m.fl. ”På baggrund af kvindernes øgede erhvervsfrekvens i perioden 1950-70 analyseres diskussionen for og imod kvindernes udearbejde,…..” 1982, s. 261.

Bilag III.

Nedenstående kurve viser hvordan DDH´s medlemstal har udviklet sig i perioden 1934 til 1980. Som det fremgår var der en kraftig medlemstilgang i årene fra 1945 til 1955. I de efterfølgende 15 år var medlemstallet nogenlunde konstant, og fra 1970 har nedgangen været markant.

 

N O T E R

1. DDH
De Danske Husmoderforeninger, DDH, blev stiftet 15.maj 1920 på initiativ af Carla Meyer. Foreningens formål var at fremme hjemmets og husmødrernes interesser gennem oplysningsarbejde. Foreningens medlemsblad var Husmoderen. I 1997 skiftede DDH navn til Aktive Kvinder i Danmark. Også medlemsbladet skiftede navn til Aktive kvinder.

 

Moderpublikation: På baggrund af kvindernes øgede erhvervsfrekvens i perioden 1950-70 analyseres diskussionen for og imod kvindernes udearbejde,…..” 1982, s. 261.

Forfatter: Lous, Eva m.fl.

År: 1982

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk