Kilde 485 - Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974

Statsminister Anker Jørgensen fik som den første mand overrakt Dansk Kvindesamfunds Mathilde-pris i 1974 for sin indsats for ligestillingen. Motiveringen var, dels at han i en grundlovstale havde udtalt at ligelig politisk repræsentation er en forudsætning for ægte demokrati, dels at han havde arbejdet for ligeløn for kvindelige truckførere på B & W.

"Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974". Kvinden og Samfundet nr. 6, 1974

 

Grete Munk understregede i sin motivering, at en kvindesaglig holdning altid havde præget Anker Jørgensens arbejde, både da han var formand for DASF og i hans virke som politiker. Den aktuelle anledning til, at Anker Jørgensen fik prisen var, at han i sin grundlovstale sagde, at demokratiet ikke fungerede, sålænge kvinderne ikke var ligeligt repræsenterede i det politiske liv. Anker Jørgensen udtrykte i sin takketale ægte forbavselse over, at denne udtalelse havde gjort ham fortjent til en Mathilde, og at han derfor i første omgang havde haft DK mistænkt for at ville lave en happening. Men da Anker Jørgensen hørte motiveringen, der også indeholdt en omtale af hans indsats for ligeløn for de kvindelige truckførere på B & W - en sag, der næsten var røget ud af hans erindring, sagde han - kunne han bedre forstå, at DK havde ønsket at give ham en Mathilde, for i denne sag havde han virkelig lagt et stort stykke arbejde. Anker Jørgensen udtalte, at han var stolt og glad over Mathilden, og at han betragtede den som en "husker", ikke kun til hans person, men også til den bevægelse han repræsenterede. Desuden fortalte Anker Jørgensen, at der også indenfor hans parti nu er en stærk bevægelse igang for ligestilling. Da Grete Munk havde overrakt Mathilden til Anker Jørgensen, udtalte hun, at Mathilden forpligter. Og det lovede Anker Jørgensen at huske på i sit fremtidige arbejde.

 

N O T E R

1. Grete Munk
Grete Munk (1928-76) var småbørnspædagog og borgmester. Hun var konstitueret forkvinde for Dansk Kvindesamfund i 1968 og fra 1971-74 valgt forkvinde. Hun var borgmester for Det radikale venstre i Roskilde 1974-76.

2. Anker Jørgensen
Anker Jørgensen (1922- ) er tidligere statsminister, politiker og fagforeningsformand. I 1956 blev han formand for Lager & Handelsarbejdernes Fagforening og i 1968 formand for Arbejdsmandsforbundet - det senere SiD, og nu 3F. Han sad i Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet fra 1961-64, og blev i 1964 valgt til Folketinget. Han var statsminister fra 1972-73 og 1975-82. Han var partiformand fra 1973-87.

3. Mathilde
Dansk Kvindesamfund har siden 970 årligt uddelt Mathilde-prisen til kvinder, mænd, organisationer eller virksomheder, der arbejder for gennemførelsen af retslig og faktisk ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark. Mathilde-prisen er opkaldt efter Mathilde Fibiger.

Læs mere om Mathilde Fibiger i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.

4. DK
DK står for Dansk Kvindesamfund, som er Danmarks ældste kvindeorganisation, stiftet i 1871 af blandt andre ægteparret Matilde Bajer og Fredrik Bajer.

 

Moderpublikation: Kvinden og Samfundet nr. 6, 1974

Forfatter: Red.

År: 1974

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk