Kilde 488 - Kvinder og Mænd - nogle tal

Ligestillingsrådets årberetninger indeholder statistiske nøgletal om kvinder og mænd i ledelse og politik, uddannelse, arbejdsmarked, løn- og familieforhold.

"Ligestillingsrådets Årsberetning 1985". 1986, s. 93-120

 

X. KVINDER/MÆND - NOGLE TAL
Arbejdsmarkedet
Tabel 1: Arbejdsstyrken fordelt på køn. 1967-1984.
Tabel 2: Erhvervsfrekvens fordelt efter køn og for kvindernes vedkommende efter ægteskabelig stilling. Pct. 1967-1984.
Tabel 3: Deltidsarbejde og deltidsfrekvens (DF) fordelt på køn og for kvindernes vedkommende efter ægteskabelig stilling. 1967-1984.
Tabel 4: Det kønsopdelte arbejdsmarked. Antal personer og kvindeandele på en række større arbejdsområder. 1980.
Tabel 5: Antal heltids- og deltidsansatte, statsansatte og kommunalt ansatte samt kvindeandele på en række udvalgte arbejdsområder. November 1983.
Tabel 6: Den gennemsnitlige, årlige arbejdsløshed. 1973-1985.
Fig. 1: Alders- og kønsfordelingen for ledige. Året 1985.
Tabel 7: Langtidsledige og andengangsmodtagere af arbejdstilbud, fordelt efter alder og køn. Pct. 1984.
Uddannelsesforhold
Tabel 8: De 15-24 årige fordelt efter køn samt tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i efteråret 1983. Pct.
Tabel 9: Antal elever og kvindeandele ved EFG-, lærlinge- og
grundlæggende eksamensuddannelser fordelt på fagområder. 1. oktober 1977 og 1983.
Tabel 10: Antal elever og kvindeandele ved de videregående uddannelser fordelt på uddannelsesgrupper. 1. oktober 1977 og 1983.
Fig. 2: Specialarbejderuddannelserne. Antal kursister, der har påbegyndt, fordelt på køn. 1974-1984.
Lønforhold
Tabel 11: Gennemsnitlig timefortjeneste tilsammen for ikke-fag-lærte kvinder og mænd. Kr. i timen. 197O - 2. kvartal 1985.
Tabel 12: Månedsløn for funktionærer fordelt på køn. Kr. pr. måned. 1970-1985.
Tabel 13: Opstillede og valgte kandidater ved de kommunale og amtskommunale valg den 17. november 1981 og den 19. november 1985 samt folketingsvalgene den 8. december 1981 og den 1O. januar 1984.
Familieforhold
Tabel 14: Antal levendefødte, 1970-1984 samt antal legale aborter, 1970-1984.
Tabel 15: Vielser, 1970-1984 og skilsmisser, 1970-1984.
Tabel 16: Antal familier fordelt efter familietype og for de enliges vedkommende efter køn. 1. januar 1985.
Fig. 3: Andel af gifte/samlevende par, hvor kvinden bruger mere end 75 pct. af den samlede tid,som familien anvender på huslige gøremål. Fordelt efter kvindens erhvervsdeltagelse. 1976 og 1983.
Fig. 4: Andel af gifte/samlevende par, hvor kvinden bruger mere end 75 pct. af den samlede tid, som familien anvender på huslige gøremål. Opdelt på kvindens alder, antal børn og yngste barns alder. 1983.
Sociale pensioner
Tabel 17; Antal modtagere af sociale pensioner. 1973-1985.
Tabel 18: Antal førtidspensionister med kontant pension fordelt efter køn. 1. januar 1984.
(se pdf med alle tabeller)

 

Moderpublikation: Ligestillingsrådets Årsberetning 1985. 1986, s. 93-120

Forfatter: Danmarks Statistik og Ligestillingsrådet

År: 1986

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk