Kilde 466 - Kvindekommissionen

Inga Dahlsgård udtrykte Dansk Kvindesamfunds skepsis over for Kvindekommissionen af 1965 i en leder i Kvinden og Samfundet. Hun mente, at formanden Edel Saunte måtte være "noget af en heksemester" for at kunne frembringe epokegørende resultater.

I. D.: "Kvindekommissionen". Kvinden og Samfundet, nr. 2, 1965, s. 19

 

Kvindekommissionen

Kennedy, Erlander og Gerhardsen har og havde deres kvindekommissioner, sådan en skal også Krag ha´, og naturligvis må dette blad i høj grad hilse initiativet med tilfredshed. Men der er trods alt ingen grund til at tro, at kommissionen bliver i stand til at løse alle problemerne, så kvindesagens opgaver forsvinder, og Dansk Kvindesamfund kan indkalde til landsmøde med opløsning af foreningen som eneste punkt på dagsordenen.
Det går nok sådan, at kvindekommissionen gennem sit sekretariat får samlet et udmærket materiale sammen til belysning af kvindernes placering i det danske samfund, et materiale som fortæller om den diskriminering, der finder sted, om kvindernes ringere uddannelse og derfor mindre indtægter, om enlige mødre, om fraskilte kvinders kår, osv.
Men når kommissionen først er nået så langt, bliver det meget spændende, om den kan enes om lovforslag eller lignende, der kan føre kvinderne henimod reel ligestilling. Vi kan for eksempel tage tjenestemandslovens 30 lønklasser og sygeplejerskernes placering i dem. Det bliver ikke nogen nem opgave at finde det rigtige sted at anbringe dette store kvindeerhverv - i alt fald ikke at opnå enighed herom. Og så er dette vel endda et spørgsmål af større håndgribelighed end mange andre blandt dem, kommissionen bliver nødt til at beskæftige sig med, som f. eks. den måde hele vort samfundsmønster presser piger og drenge ind i gamle hjulspor, der er dannet af bl. a. tidligere tiders arbejdsfordeling mellem kønnene og fører til, at alt for mange piger ikke får brugt deres evner, så de når den tilfredsstillelse dette giver. Gennem lovgivning kan de traditionelle kønsroller ikke ændres, hertil kræves noget i retning af en revolution af de gængse idealer, og der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved, hvordan kommissionen vil trylle den frem - hvis medlemmerne kan enes om, at det er dette, som skal ske.
Det kan de nok ikke, for ca. 40 personer repræsenterende vidt forskellige organisationer fra kvindesags- og husmoderforeninger til arbejdsmarkedets økonomiske interesseorganisationer vil nok have svært ved at følges så forfærdeligt langt på disse områder.
Der er ikke spor grund til at misunde Edel Saunte formandsskabet i kvindekommissionen. Kommer den frem til epokegørende resultater, er hun noget af en heksemester. Men mindre forbedringer i kvindernes situation vil vi foreløbig gerne tro, kommissionen kan forårsage, og de er også værd at tage med! I. D.

 

N O T E R

1. Kennedy
John F. Kennedy (1917-63) var amerikansk politiker. Han var USAs president fra 1961-63. Han blev dræbt af en snigskytte i Dallas i Texas 22. november 1963. Han nedsatte den amerikanske kvindekommission, Commission on the Status of Women fra 1961-63. Kommissionen var forbilledet for den danske kvindekommission, der blev nedsat af statsminister Jens Otto Krag i 1965.

2. Erlander
Tage Erlander (1906-85) var svensk socialdemokratisk politiker. Han var Sveriges statsminister fra 1946-1970.

3. Gerhardsen
Einar Gerhardsen (1897-87) var norsk socialdemokratisk politiker. Han var statsminister i flere omgange i perioden 1946-65.

4. Krag
Jens Otto Krag (1914-78) var politiker. Han var Danmarks statsminister fra 1962-68 og 1971-72. Fra 1947, da han blev valgt til Folketinget, bestred han en lang række ministerposter. I 1965 nedsatte han Kommissionen vedrørende Kvinders Stilling i Samfundet. Jens Otto Krag er af eftertiden bedst kendt for at han førte Danmark ind i EF, de Europæiske Fællesskaber (i dag EU).

5. Edel Saunte
Edel Saunte (1904-91) var politiker, landsretssagfører og borgmester. I 1936 blev Edel Saunte landsformand for Dansk Kvindesamfund. Hun var medlem af Borgerrepræsentationen fra 1937-46 for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget fra 1947-62. I 1962 blev hun den første kvindelige borgmester i København. Edel Saunte var formand for den store statslige kvindekommission fra 1965-74.

Læs mere om Edel Saunte i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.

6. I.D
Inga Dahlsgård (1909-89) var tandlæge, programredaktør og journalist. Hun var aktiv i Dansk Kvindesamfund. I perioden 1945-62 var hun redaktør for Dansk Kvindesamfunds tidsskrift "Kvinden og Samfundet". Fra 1949 arbejdede hun i Danmarks Radio, de første mange år med kvindeudsendelser. Hun var socialdemokrat og medlem af Kvindekommissionen af 1965.

Læs mere om Inga Dahlsgård i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.

 

Moderpublikation: Kvinden og Samfundet, nr. 2, 1965, s. 19

Forfatter: I. D.

År: 1965

 

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk