Kilde 444 - Declaration on the Elimination of Discrimination against Women

FNs deklaration om afskaffelse af forskelsbehandling af kvinder "Declaration on the Elimination of Discrimination against Women" fra 1967 er en opsummering af tidligere FN deklarationer vedrørende kvinders rettigheder. Deklarationen blev en forløber for FNs CEDAW konvention fra 1979.

 

www.unhchr.ch/html/menu3/b/21.htm

 

Moderpublikation:

Forfatter: FN

År: 1967

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk