Kilde 275 - Kontorgruppen

For at få mere styr på aktiviteterne i Rødstrømpebevægelsen besluttede man på et seminarium i Tåstrup i januar 1972 at oprette en kontorgruppe i kvindehuset i Åbenrå i København. I denne artikel fortæller kvinderne i Kontorgruppen om deres arbejde.

"Kontorgruppen". Rødstrømpebladet 13. Oktober 1973 s. 23-24.

 

KONTORGRUPPEN.
Behovet for et fast sted og en tid, hvor rødstrømpebevægelsen kunne kontaktes, udover vores fællesmøder hver 14. dag, skyldtes behovet for koordination. Desuden var kartotek, trykte blade o.s.v. ganske enkelt for meget at slæbe rundt på for skiftende basisgrupper til vores fællesmøder. Samtidig kunne omverdenen osse træffe os: Vi fik et rum i Dronningensgade, og her var kontortræffetid hver dag. En liste gik rundt på fællesmøderne, hvor man kunne skrive sig på til vagter, men basisgruppen, som var kontaktgruppe, havde hovedansvaret.
På Tåstrup-seminaret diskuterede vi struktur og bl.a. kommunikation Vi blev enige om, at kontoret i Dronningensgade fungerede utilfredsstillende. Det dårlige ved systemet med skiftende vagter, der aldrig vidste, hvad der egentlig foregik, mente nogen kunne løses ved hjælp af en lønnet kontordame (strømpe). Nogen af os, der senere dannede kontorgruppen, mente det gik imod hele bevægelsens struktur, at vi skulle betale for at få noget til at fungere. På den måde ville vi ikke kunne undgå at komme til at stå som arbejdsgivere og forbrugere. Desuden ville det låse os fast: hvordan skulle vi kunne være sikre på at skaffe penge til løn? Og hele kontorets ansigt ville komme til at afhænge af en enkelt person.
På fællesmødet efter seminaret, hvor vi diskuterede problemet i grupper, besluttede en af disse grupper at starte kontoret med fast vagt ugens fire første dage, bl.a. for at vise, at det kunne fungere ved hjælp af en gruppes selvdisciplin. Der var stadig nogen, der mente, at vi skulle have en fast kontordame, men da gruppen strak gik i -gang med at indrette kontoret i Åbenrå, endte det - som altid - med, at de, der gjorde det praktiske arbejde, kom til at lægge retningslinierne. Fra starten vidste vi, at det var meget vigtigt at kontorvagterne blev overholdt, så alle vidste, hvor de kunne henvende sig, og hvornår. Vi er to til at dække en kontorvagt, der strækker sig fra 17.30 til 19.30.
Vi sad på det tidspunkt oppe på l.sal i Kvindehuset, og syntes bare det var vigtigt, vi var der. Vi tog telefonen, meddelte videre, ordnede løbende kartotek, besvarede post og holdt kontakt til regionerne.

 

Så kom sidste års Femø, og Femøkontoret rykkede ind ved siden af os; vi følte os overflødige, og vi kunne ikke være der (når tværgrupper så osse var i gang, sad vi på kanten af en vindueskarm og besvarede post, og kunne ikke forstå at grupper telefonerede i kontortiden).
I efteråret skete der ikke ret meget i bevægelsen, og vi begyndte at kede os. Desuden følte vi, at folk kun kom til bogcafeen og at informationerne derfor samlede sig der. Eksempelvis skulle vi altid rende derned og kigge på opslagene, når folk ringede.
Derfor spurgte vi på et husmøde i jan 73 om vi måtte flytte ned i stueetagen, da cafeen alligevel aldrig blev brugt. Det skete så, og det gamle kontor blev lavet om til arbejdsrum for tværgrupper. Vi ville lave kontoret om til informationscenter med mapper og opslagstavler, som alle kunne finde ud af. Samtidig overtog vi abonnementet på Rødstrømpebladet. I starten fungerede det godt. Vi fik ikke alene kontakt med bogcafeen, men kontoret blev osse et sted, hvor folk slog sig ned. Alt vel - men så begyndte Rødstrømpebladets abonnement at tage al vores tid og energi. Vi blev fortravlede og dermed uvenlige skrankepavinder.
Hu skal vi flytte igen (vi bytter rum med bogcafeen), og nu glæder vi os tili denne arbejdsweekend, for så bliver hele gruppen samlet, nye og gamle, for at indrette vores fælles arbejdssted efter fælles indhøstede erfaringer. Abonnementssystemet er lavet om, og vi vil gerne gøre informationer mere tilgængelige for alle - osse udenfor kontortiden.
Lige nu har vi haft vores første møde efter sommerferien. Gruppen er blevet udvidet, og vi vil gerne have et par stykker til ind i gruppen, så vi er tre til hver vagt. Vi har kontorvagt man-fre kl.17.30-19.30.
Gruppen har i de halvandet år, vi har eksisteret, været temmelig stabil, og vi har overholdt vagterne temmelig godt. Dette skyldes nok, at vi hele tiden har haft noget praktisk arbejde, som vi syntes var vigtigt blev gjort.
Men vores interne kommunikation og vores bevidsthed om vores målsætning har svinget meget. Sommetider har vi snakket meget med hinanden, men sommetider er der gået flere måneder uden fælles møder. Og når vi har haft meget arbejde (igen Rødstrømpebladet), har vi slet ikke haft tid til at diskutere hvorfor vi lavede alt det meget arbejde. - Det vil vi nu forsøge at lave om..
Forøvrigt vil vi meget gerne høre fra andre i bevægelsen, hvordan de opfatter kontorgruppen nu, og hvordan de kunne tænke sig dens funktioner gjort bedre.
Birthe, Anne, Hanne, Else, Sisse.

 

N O T E R

1. Kvindehuset i Åbenrå
Kvindehuset lå i gaden Åbenrå 26-30 i København, og var en kondemneret ejendom, som i 1971 var blevet besat af Rødstrømpebevægelsen. I 1975 blev ejendommen renoveret og en ny ejendom i Prinsessegade 7 blev besat. Fra 1978 stillede Københavns Kommune lokaler til rådighed i Gothersgade 37, hvor Kvindehuset stadig har til huse.

 

Moderpublikation: Rødstrømpebladet 13. Oktober 1973 s. 23-24

Forfatter:

År: 1973

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk