Kilde 233 - Bogcafé-gruppen

Bogcafégruppen var en funktionsgruppe med opgave at skabe en bogcafé og et centralt og hyggeligt mødested i det nye kvindehus i Åbenrå i København som blev besat i efteråret 1971. Artiklen viser at de gode ideer og hensigter ikke manglede, men at arbejdet med at finde kvinder der ville tage vagter i caféen var sværere.

Else Marie: ”Bogcafé-gruppen”. Rødstrømpebladet 13. Oktober 1973 s. 26

Bogcafé-gruppen
Gruppen blev nedsat på et husmøde i november 1971, 2 måneder efter husbesættelsen. Cafégruppen og husmøderne havde været i gang fra begyndelsen foruden arbejdet med istandsættelse af rummene, som stod på meget længe.
Formålet med bogcafeen var på dette tidspunkt først og fremmest at skabe et centralt sted for kvindebevægelsens materiale - samle det materiale, der fandtes, også på andre sprog, og formidle det. Vi ville også sætte nye ting i gang, som at lave småtryk og oversætte ting, en oversættergruppe blev startet på Tåstrup-seminaret. Samtidig ville vi skabe et miljø, hvor kvinder kunne komme og hygge-læse-snakke og have det rart.
Vi startede med ganske få ting: "Med søsterlig hilsen", nogle amerikanske pjecer og lidt materiale fra Århus. På Tåstrup-seminaret havde bogcafégruppen materiale med. Sangbogen var blevet lavet, det første rødstrømpeblad var udkommet og gruppen havde hentet nogle ting i Lunds Bogcafé.
Bogcafeen betød meget for den udadvendte aktivitet, kvinder kom ind i Huset og havde nu mulighed for at læse om kvindebevægelsen her og i andre lande samtidig med at der var mulighed for at snakke med de kvinder, der sad der.
Efterhånden fik vi også kontakt med bogcafeer, som ønskede materiale fra os, kvindegrupper rundt omkring skrev til os og på den måde begyndte tanker og ideer fra kvindebevægelsen at spredes.
På et tidspunkt - engang i foråret 1972 - blev café-og bogcafégruppen slået sammen, fordi alle efterhånden gik ind i bogcaféen, også hvis de udelukkende kom for at snakke, det var ligesom lettere at gå ind i bogcafeen, hvor man kunne gå omkring og kigge. Vi prøvede at adskille funktionerne med de to rum vi havde til rådighed i stueetagen, men det gik ikke.
Det var på det tidspunkt det begyndte at blive svært. Før var vi en lille gruppe, der vidste hvad hinanden lavede og alle kendte processerne. Desuden havde vi god tid til at snakke med de kvinder, der kom. Nu blev gruppen større, åbningstiden udvidet, der kom flere mennesker i Huset, husets aktiviteter og kontakten rundt i landet øgedes.
Rotationsprincippet i gruppen gik lidt efter lidt i stå, det blev de samme ganske få mennesker, der tog sig af de praktiske ting, for bogcaféen og vagterne blev mere og mere serviceprægede - lave kaffe, snakke, give oplysninger, sælge blade, besvare post o.s.v. - der blev større udskiftning i gruppen og de nye, som kom ind i gruppen var næsten alle nye både i forhold til Huset og kvindebevægelsen. Bogcafégruppen har altid været Husets mest åbne gruppe, det skulle ligesom være en god måde at komme ind i kvindearbejdet på. Få kom til bogcafémøderne og problemerne blev ikke diskuteret, fordi vi altid skulle tage stilling til en masse praktiske ting på disse møder, det vil sige, vi lærte heller ikke hinanden at kende.
Der var for mange behov at opfylde både indenfor gruppen og overfor Huset og kvindebevægelsen og for megen frustration over ikke at vide, hvordan de skulle opfyldes.
På vores sidste bogcafémøde i juni 75 snakkede vi meget om disse ting, og vi indså, at den første betingelse for at få bogcaféen til at fungere var at blive en fast gruppe med så lidt udskiftning som muligt og for nogle i gruppen bestemte opgaver udover at være vagt.

 

Vi er nødt til at være en stor gruppe, men vi dannede så undergrupper med forskellige formål såsom én basis-læsegruppe evt. med piratudgaver for øje, én katalogiseringsgruppe, herunder ajourføring af bogcaféens litteratur og hjemskrivning af ny litteratur. Med ajourføringen menes også at denne gruppe skal holde kontakt med forlag og andre bogcafeer og forsøge at følge med i den kvindelitteratur, der udkommer og anskaffe mindst et eksemplar til bogcaféen. For at denne ajourføring skal lykkes, er det vigtigt, at også kvinder, som ikke direkte er knyttet til bogcaféen hjælper os med oplysninger om nye bøger, tidsskrifter etc., helt fint ville det jo være om vi kunne lave et kommenteret kartotek. Vi stiller en forslagskasse i bogcaféen, og beder indtrængende om hjælp - helst i form af kommenterede forslag. En udklips - og tidsskriftsgruppe .som dels skal samle relevante udklip og anmeldelser af kvindelitteratur samt gå vores tidsskrifter efter, arkivere, afskaffe og bestille nye. Forslag til tidsskrifter kommes i forslagskassen og der vil også blive opsat en udklipskasse som alle er velkomne til at forsyne med udklip fra lokalaviser, dameblade etc. En regnskabsgruppe. En udstillingsgruppe herunder bl.a. butiksvinduer
Samtidig med oprettelsen af undergrupper snakkede vi om, at det ville være en fordel med rotering på frivillig basis mellem de enkelte grupper.
Her efter sommerferien skal det også være praksis, at nye i gruppen altid sidder vagt med en gammel.
Alle, som er interesseret i at være fast bogcafé-vagt 3 timer ugentligt, medlem af en af undergrupperne eller blot fast bogcafévagt kan møde op til bogcafémøde, vi har brug for flere, både nye og gamle i kvindebevægelsen. Vi ønsker at satse på bogcaféen som en slags kvinde-læserums-café og ikke en udvidelse i retning af bogbutik.
Men behovet for en rigtig kvindeboghandel er stort og vi vil gerne i kontakt med en uddannet boghandlerkvinde, som kunne have lyst til at starte en sådan ude i byen.
Ect. interesserede kan komme til bogcafémøde, som vil være slået op i bogcaféen i Kvindehuset.,
Else Marie

SIDSTE NYT
Vi indkalder til bogcafémøde onsdag d. 3. oktober kl. 20.00 i Kvindehuset for kvinder, der er interesseret i at diskutere og eventuelt gå i gang med at starte en forlagsvirksomhed med bogsalg/boghandel?
Vi, der indkalder til mødet ønsker ikke selv at gå i gang med projektet, men ønsker at diskutere behov og muligheder udfra de erfaringer vi har.
Kvinder, der har erfaring og/eller lyst til at diskutere og gå i gang med et sådan projekt - mød op!
Søsterlig hilsen - Gitte og Else Marie

Vi indkalder til diskussionsaften i Kvindehuset tirsdag den 30. oktober kl.20. Emne: Skal vi købe grunden på Femø ? Eller skal vi se os om efter noget mere centralt beliggende ( f.x. en nedlagt lejrskole) ?

 

N O T E R

1. Husbesættelsen
Den 15. september 1971 besatte en gruppe rødstrømper tre gamle og kondemnerede ejendomme i Åbenrå 26, 28 og 30 i Københavns indre by. Her indrettedes bevægelsens første kvindehus og et kvindekollektiv.

2. Tåstrup-seminariet
I januar 1972 samledes kvindegrupper fra hele Danmark til et fælles seminar i Tåstrup.

 

Moderpublikation: Rødstrømpebladet 13. Oktober 1973 s. 26

Forfatter: Else Marie

År: 1973

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk