Kilde 269 - Vi er en hær af undertrykte

"Vi er en hær af undertrykte" er en anonym kampsang eller knækprosadigt fra Rødstrømpebevægelsen start. Med trusler om at "kastrere kongen" og "skære pikken af panserne" kan den læses som et eksempel på militant kønskamp men set i konteksten, det ironiske og mangetydige temanummer Qak, var teksten måske oprindeligt ironisk og humoristisk ment.

"Vi er en hær af undertrykte". Qak. Mak 6, juli 1970 s. 37

Vi er en hær af undertrykte

Vi er en hær af undertrykte
vi sniger os rundt langs murene
sender hinanden rørpost ad under-
jordiske kanaler
I ved ikke, hvad vi har for
og vi kan forsikre:
Vi har meget for,
vi har mange planer.
Og nogle af planerne går ud på at
uskadeliggøre jer
Vi har planer om at kastrere kongen
Vi vil knæppe med hele Livgarden
på en gang
Vi vil skære pikken af panserne,
hvis de gør os noget,
Vi kan mobilisere en hær af gæs,
ænder, høns,
og de kan trampe jer ihjæl -
hvis de gider.
Det er ikke sikkert, vi gider.
Der er trods alt større problemer i
verden end mænd.
Og større hindringer for vor udfoldelse.

- Men hvis I går os i vejen,

så var I advaret på forhånd.

 

Moderpublikation: Qak. Mak nr 6, juli 1970 s. 37

Forfatter:

År: 1970