Kilde 207 - Qak

En gruppe kvinder fik overdraget redaktionen af et enkelt nummer af tidsskriftet MAK i juli 1970. Temanumret bærer navnet Qak på omslaget og indeholder artikler, der spejler Rødstrømpebevægelsen i bevægelsens første fase. Den internationale indflydelse fra kvindebevægelser i Europa og USA kan også ses i indholdsfortegnelsen.

 

MAK 6

  1. årgang 1970, nr. 6

Udgivet af den selvejende institution MAK
Ansvarshavende redaktion:
Lone Christensen, Susanne Fabricius, Ditte Nova Hansen, Lisbeth Dehn Holgersen, Grete Hvidt-Nielsen, Karen Jespersen, Ulla Madsen-Mygdal, Hanne Nilausen, Vibeke Petersen, Ninon Schloss, Marie Louise Svane, Karen Syberg, Vibeke Vasbo, Tania Ørum.
Mak udkommer med syv numre om året.
Pris pr. årgang kr. 56,- (7 numre å kr. 8,-)
Pris i løssalg pr. nummer kr. 9,-
Mak distribueres af forlaget Rhodos.
Abonnement kan tegnes i alle boglader og
gennem RHODOS, Strandgade 36, 1401
København K, Telefon SU 3020, Giro 14 40 94
Mak 6 Copyright © juli 1970, Mak, København
Tryk : Dansk Tidsskrifttryk

INDHOLD

En historie om hvordan rødstrømperne
blev rødstrømper

1

Om revolutionære kanariefugle

3

Hvad er en rødstrømpe

3

Ægteskabshistorier

5

Og det skete i de dage

7

Det kvindelige nulpunkt

9

Råd til bruden (efter vielsen)

11

Råd til en gift kvinde (efter bryllupsrejsen)

11

Samtale om aftenen i København

12

Vi er praktiske revolutionære

13

Uddrag af »Die kulturelle Revolution der Frau«

15

En moralsk historie

21

Kapløbet. En rejseskildring fra Kapitalien
af IAMA BITCH

22

Teori uden Praxis

24

Sundhedens væsen er ordet »sund«s væren i
det vi siger

24

Den omvandrende fejltagelse (hemmeligt budskab
fra SCUM)

24

Sund fornuft og lækkert vanvid

25

L´EVE L´ETERNELLE

27

En Magisk Myte fra Ur i Chaldaea

28

Modersmålet og fædrelandet

29

Søstersolidaritet eller det frie valg mellem pest
og kolera

29

Kvindens metamorfose, en transformationsmodel

30

Det bobler i slaggedyngen (en oversat rapport
fra det engelske undergrundsblad OZ)

31

Det hellige ægteskab

34

Forbrugersamfundets proletariat

34

Æblet sender en havlstærk melding til appelsinen

35

Vi var mandekvinder

37

Vi er en hær af undertrykte

38

Uddrag af »Kønsrollernes storhed og fald«
af W. O. Man

38

 

Moderpublikation: MAK nr. 6, 1. årgang 1970

Forfatter:

År: 1970

 

 

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk