Kilde 165 - FNs menneskeretserklæring

FN blev grundlagt efter Anden verdenskrig i 1945 med det primære formål at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed. Danmark var blandt de 51 oprindelige medlemmer. I dag har FN næsten 200 medlemsstater. FN arbejder for at fremme fred, menneskerettigheder og udvikling i verden. FNs hovedkvarter ligger i New York og her samles medlemsstaterne til generalforsamlingerne. FNs menneskeretserklæring blev vedtaget 1948.

Link:
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dns.htm

 

Moderpublikation:

Forfatter:

År: 1948

KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K · Tlf: 33 13 50 88 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk