Kilde 166 - Europarådets konvention om menneskelige rettigheder

Europarådet er en europæisk samarbejdsorganisation, der blev grundlagt i 1949. I dag har Europarådet cirka 40 medlemsstater. Europarådet arbejder på mellemstatsligt grundlag for at fremme friheds- og menneskerettigheder, demokrati og social og økonomisk udvikling i medlemslandene. Konventionen om menneskelige rettigheder blev vedtaget i 1950.
Europarådets Menneskeretsdomstol undersøger anklager om overtrædelser af menneskerettighederne i medlemslandene. Europarådet har hovedsæde i Strasbourg.

 

Moderpublikation: http://www.menneskeret.dk/

Forfatter: Europarådet

År: 1950