Kilde 333 - Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge

Den første tabel viser kønsfordelingen blandt lærlingene inden for forskellige fag. Den anden tabel viser frafaldet fra lærlingeuddannelserne. Kvinderne topper frafaldsstatistikken. Ifølge "Betænkning vedrørende kvinders uddannelsesproblemer" er det særligt de kvindelige lærlinge inden for frisørfaget, der falder fra.

"Betænkning vedrørende kvinders uddannelsesproblemer". Kommissionen vedrørende Kvinders Stilling i Samfundet, 1968, s. 27 og 30.

se pdf.

 

Moderpublikation: Betænkning vedrørende kvinders uddannelsesproblemer, 1968, s. 27 og 30

Forfatter: Kommissionen vedrørende Kvinders Stilling i Samfundet

År: 1968