Kilde 91 - Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København

    De kvindelige arbejderes timeløn udgjorde 50-75% af de mandlige arbejderes løn.

"Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København" i Birte Broch: "Kvindearbejde og kvindeorganisering", 1977 s. 81

Tabel III.14. Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København 1872-1914:

År

Faglærte

Ufaglærte

Kvinder

 

øre

øre

øre

1972

25,1

16,9

11,0

1897

 

 

16,9

1898

44,6

34,0

 

1904

49,9

38,8

 

1905

 

 

21,9

1914

66,1

50,0

31,4


Kilder: J.P. Christensen. op. cit. Faglærte. Tabel 5.2, s. 36, Ufaglærte: Tabel 5.4., s. 39. Kvinder: Tabel 5.7., s. 42.

Noter: Tallene for ufaglærte og især kvinder bygger på et skøn på grund af materialets spinkle karakter. 1914-tallene stammer dog fra den officielle statistik udgivet af Det statistiske Departement. Lønstigningen i perioden er en smule for stor, idet 1914-tallene er for høje. (J.P. Christensen, op.cit., s. 31).

 

Moderpublikation: Kvindearbejde og kvindeorganisering, 1977 s. 81

Forfatter: Broch, Birte

År: 1977