Kilde 43 - Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897

Omkring 1890 var der op mod 30 private seminarier i Danmark, som uddannede lærere og lærerinder.

"Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897"

i Hilden og Nørr: "Lærerindeuddannelse", 1993 s. 324.

Blaagaards Friseminarium/Blaagaards Seminarium

1869-1897

Gjedved Friseminarium

1869-1896

Hammerum Friseminarium

1869-1870

Reimers og Søeborgs private Seminarium/ Reimers private Seminarium/Kjøbenhavns private Seminarium/ Kjøbenhavns Skolelærerseminarium af 1861

1869-1896

Dimissionsanstalt ved Frk. Beyer, Kand. Bohr og Kand. Femmer/Dimissionsanstalt ved Kand. Bohr og Kand. Femmer/Femmers Dimissionsanstalt

1869-1897

Frk. N. Zahles Dimissionsanstalt

1869-1897

A. Schmidts Friseminarium/ Københavns Skolelærer-Seminarium

1880-1888

Kvindeseminariet i Horsens

1880-1897

Frk. Julie Heins Dimissionsanstalt i Odense

1882

Vordingborg private Seminarium

1883-1897

Klank Friseminarium

1883

Vesterbros Skolelærerseminarium

1884-1896

Frk. Marie Jørgensens Kursus i Odense

1884

Silkeborg Friseminarium/private Seminarium

1887-1896

Emdrupborg Kvindeseminarium

1890

Skolebestyrer Thomsens Kursus i Odense

1890

Kvindeseminariet i Odense

1891-1897

Odense Seminarium

1892-1897

Nørre Nissum Seminarium

1895-1897

Overlærer Mullers Kursus i Aarhus

1895-1896

Københavns Repetitions Kursus

1897

 

Det først anførte årstal angiver ikke privatseminariets oprettelsesår, men det år, seminariet første gang har indstillet til eksamen. Seminarierne er opført med de navne, som der angives i fortegnelserne. Med hensyn til seminariernes oprindelse jfr. oversigten over enkeltseminarier side 391-431.
Oversigten i Dimittendlisterne indeholder langtfra alle de mange kursus, der i perioden påtog sig at forberede kandidater til lærereksamen ved eksamenskommissionen. Som eksempel kan nævnes Ørsted Friseminarium. Julie Heins Dimissionsanstalt indstillede også til eksamen senere end 1882.

 

Moderpublikation: Lærerindeuddannelse, 1993 s. 324

Forfatter: Hilden og Nørr

År: 1993