Kilde 118 - Abort de seneste 100 år

Ifølge forskere skønnes antallet af illegale aborter at være steget betragteligt i perioden fra 1940-50.

Lisbeth Knudsen: "Abort de seneste 100 år" i Birgit Pettersson (red.) "Abort i 25 år, 1998, s.18.

Kurverne viser store udsving. Med loven fra 1973 regner man mod, at de illegale aborter er forsvundet; der kan dog stadig have været et lille antal, indtil oplysningen om abortmuligheden var spredt tilstrækkeligt ud i befolkningen. Men som kurverne ser ud, er det langt fra sikkert, at den ny lov betød en stigning - den øgning, der ses i de første år, kunne vare en gentagelse af den tidligere stigning.

 

Det er nemmere at beskrive abortudviklingen i de sidste 25 ar, fordi alle abortindgreb skulle anmeldes til Sundhedsstyrelsen. De lager, der foretog abortindgrebet, var ansvarlige for, at der blev indsendt en speciel abortanmeldelse til Sundhedsstyrelsen, hvor anmeldelserne dannede

 

Moderpublikation: Birgit Pettersson (red.): Abort i 25 år, 1998, s.18'

Forfatter: Knudsen, Lisbeth

År: 1998