Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Ved det første folketingsvalg efter indførelsen af valgretten blev kvindeandelen 2,9 procent. Helt frem til 1966 lå kvindeandelen under 10 procent. Siden er andelen af kvinder i Folketinget steget støt. I 1988 kom andelen af kvinder op på over 30 procent og har siden ligget relativt konstant.

Anette Borchorst og Drude Dahlerup: "Ligestilling som diskurs og praksis". 2003, s. 238

Moderpublikation: Ligestilling som diskurs og praksis. 2003, s. 238

Forfatter: Borchorst, Anette og Drude Dahlerup

År: 2003

  • No labels