Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Europarådet er en europæisk samarbejdsorganisation, der blev grundlagt i 1949. I dag har Europarådet cirka 40 medlemsstater. Europarådet arbejder på mellemstatsligt grundlag for at fremme friheds- og menneskerettigheder, demokrati og social og økonomisk udvikling i medlemslandene. Konventionen om menneskelige rettigheder blev vedtaget i 1950.
Europarådets Menneskeretsdomstol undersøger anklager om overtrædelser af menneskerettighederne i medlemslandene. Europarådet har hovedsæde i Strasbourg.

Moderpublikation: http://www.menneskeret.dk/

Forfatter: Europarådet

År: 1950

  • No labels