Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

  Antallet af aborter steg markant i årene efter indførelsen af den fri abort, for derefter at falde igen.

"Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år", i Lisbeth Knudsen: "Det gik ikke så galt - abort i tal" i Else Marie Kjerkegaard m.fl. red: Livet begynder ved befrugtningen: om nødvendigheden af fri abort, 1989, s. 66

Tabel 1 viser, hvorledes både antallet af abortindgreb og aborthyppigheden steg langsomt op til den fri abort i 1973, toppede i 1975, hvorefter det er faldet jævnt.

Tabel 1. Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986,
udvalgte år.

 År

 Antal

 Pr. 1000

 1940

 522

 0,5

 1950

 3909

 3,7

 1960

 3918

 3,6

 1970

 9375

 8,1

 1971

 11157

 9,7

 1972

 12985

 11,2

 1973

 16536

 14,3

 1974

 24868

 21,2

 1975

 27884

 23,7

 1976

 26842

 22,7

 1980

 23334

 19,1

 1986

 20067

 15,7

Moderpublikation: Lisbeth Knudsen: Det gik ikke så galt - abort i tal i Else Marie Kjerkegaard m.fl. red: Livet begynder ved befrugtningen: om nødvendigheden af fri abort, 1989, s. 66

Forfatter: Knudsen, Lisbeth

År: 1989

  • No labels