Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Amelia Bloomer (1818-1894) var amerikansk kvindesagsforkæmper og redaktør og ejer af det første kvindesaglige blad "The Lily". I 1849, samme år som bladet begyndte at udkomme, agiterede Amelia i en række artikler for indførelsen af en mere komfortabel kvindedragt. Selv om hun ikke selv stod bag designet af den nye reformdragt, fik den hurtigt tilnavnet "The Bloomer Custome".

Bloomerdragten

Tegning af Amelia Bloomers reformdragt, 1850

Moderpublikation: The Lily

Forfatter: Bloomer, Amelia

År: 1850

  • No labels