Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Den franske forfatter Olympe de Gourges offentliggjorde i september 1791 "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" - Erklæring om kvindens og borgerindens rettigheder. Revolutionsgrundloven var netop endeligt vedtaget, og hun reagerede prompte på, at kvinder var udelukkede fra det nye borgerskab. Hendes version er kopieret fra den franske borgerrettighedserklæring, bortset fra, at hun alle de steder, hvor der stod mænd, tilføjede "og kvinder".

Moderpublikation: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791

  • No labels