Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Fanny Jensen (1890 - 1969) var forbundsformand og minister. Fanny Jensen var formand for Kvindeligt Arbejderforbund, 1937-47. Hun var medlem af Borgerrepræsentationen 1943-47 for Socialdemokratiet og blev 1947 valgt til Folketinget. I 1947 blev hun udpeget til minister uden portefølje "med særligt Henblik paa Hjemmenes, Husførelsens og Børnenes Interesser inden for sociale og forsyningsmæssige Omraader og paa selverhvervende Kvinders Interesser".

Læs mere om Fanny Jensen i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Moderpublikation: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

  • No labels