Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Line Luplau var kvindesagsforkæmper. I 1888 organiserede hun den første større underskriftsindsamling i provinsen for kommunal valgret til kvinder. I 1889 stiftede hun sammen med Louise Nørlund Kvindevalgretsforeningen, som var den første kvindesagsforening, der alene havde kvinders valgret på programmet. Line Luplau var foreningens første formand fra 1889-1891.

Læs mere om Line Luplau i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Moderpublikation: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

  • No labels