Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Henriette Skram (1841-1929) var lærerinde og skolebestyrer. Som uddannet og senere underviser ved Natalie Zahles skole, var hun en varm fortaler for pigeskolerne. Efter Natalie Zahles afgang i 1900 blev Henriette Skram skoleemperiets nye bestyrer. En post hun bestred i 13 år.

Læs mere om Henriette Skram i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Moderpublikation: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

  • No labels