Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Statistikken viser, at det var de gifte kvinder, der i stor stil bevægede sig ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne.

”De gifte kvinders andel af
samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91” i Mogens Nygaard
Christoffersen: ”Familiens ændring”, 1993, s. 112

Figur 5.2. De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken
1911-91 samt samlevende/gifte kvinders andel af samtlige kvinder i
arbejdsstyrken 1974-91.

undefined

Kilde: Christensen & Estrup, 1979 samt Danmarks Statistiks beskæftigelsestællinger og omnibusundersøgelserne, nye analyser.

Tabel 5.1. Gifte/samlevendes procentandel af samtlige i arbejdsstyrken henholdsvis for mænd og kvinder 1974-91.

Kilde: Omnibusundersøgelserne, nye analyser.
Fra midten af 1970 og til i dag er de gifte kvinders andel af samtlige
kvinder i arbejdsstyrken faldet til omkring halvdelen. Dette fald
skyldes udelukkende tilvæksten af papirløse forhold, viser en analyse af
omnibusundersøgelserne fra 1974-91.


Tager man hensyn til de papirløse samlivsforhold, ses, at de
gifte/samlevende kvinder i dag udgør over 3/4 af samtlige kvinder i
arbejdsstyrken svarende til, hvad der har været gældende for mændenes
vedkommende. Som man skulle forvente, er der sket en stadig stigning i
andelen af gifte/samlevende kvinder, hvor stigningen dog er aftaget lidt
med årene.

Moderpublikation: Mogens Nygaard Christoffersen: ”Familiens ændring”, 1993, s. 112

  • No labels