Title: Kilder  
Author: KVINFO Nov 25, 2020
Last Changed by: KVINFO May 06, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/x/-f-zEg
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Kvindekilder (1)
    Home page: KVINFO Kvindekilder
Hierarchy
Parent Page
    Home page: KVINFO Kvindekilder
Children (462)
    Page: Kilde 1 - Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886
    Page: Kilde 2 - Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed
    Page: Kilde 4 - Carl Plougs tale ved 1. Behandling af Lovforslag om Kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888
    Page: Kilde 5 - Forslag til Lov om kommunale Valg
    Page: Kilde 7 - Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
    Page: Kilde 9 - Kvindens Stemmeret
    Page: Kilde 10 - Love for den Kvindelige Fremskridtsforening Vedtaget paa Fællesmødet d. 27. Februar 1886
    Page: Kilde 11 - Om Kvindens Stemmeret ved de kommunale Valg
    Page: Kilde 12 - Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887
    Page: Kilde 13 - Resolution fra Nordisk Kvindesagsmøde 1988: Kvindens Valgret, Lørdag Aften den 14de Juli 1889
Labels
There are no labels assigned to this page.
Page Permissions
Page restrictions:
  • Only KVINFO can edit this page. (set by KVINFO at Feb 18, 2021 10:41)
  • Only KVINFO can edit this page. (set by KVINFO at Feb 18, 2021 10:41)
Outgoing Links
External Links (6)
    https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/4…
    https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/4…
    https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/4…
    https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/4…
    https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/4…
    https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/4…
Kvindekilder (450)     Page: Kilde 57 - Professor Saxtorphs mindretalsudtalelse, 1874, Københavns Universitets Aarbog, 1875
    Page: Kilde 487 - Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
    Page: Kilde 358 - Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
    Page: Kilde 92 - Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget
    Page: Kilde 95 - Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne
    Page: Kilde 127 - Ulla Dahlerups Sex-resolution
    Page: Kilde 112 - Menighedsraadenes Stilling til Kvinders Adgang til Præste-Embeder
    Page: Kilde 111 - Ligelønsfesten d. 19. November 1919
    Page: Kilde 297 - Seminarudtalelse - Helsingør, januar 1976
    Page: Kilde 513 - Børnehaver og andre institutioner for børn
    Page: Kilde 93 - Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900
    Page: Kilde 55 - Sygeplejesagen. Forslag- til Lov angaaende Sygeplejerskers Uddannelse
    Page: Kilde 354 - Lige Løn for lige arbejde
    Page: Kilde 327 - Kvinde ved tidens rand
    Page: Kilde 192 - Landsformanden har ordet og To meninger, To svar
    Page: Kilde 274 - Regler for struktur for rødstrømpebevægelsen
    Page: Kilde 221 - Vi opførte os som høns og En rødstrømpe slås ikke med politiet den ene dag for at flirte med betjentene den næste
    Page: Kilde 413 - Ligestilling i samfundet
    Page: Kilde 346 - Anden klasses arbejdskraft
    Page: Kilde 180 - Den ideologiske kamp
    Page: Kilde 224 - De uformelle ledere
    Page: Kilde 373 - Vi kræver ligeløn - nu
    Page: Kilde 88 - Erhvervsbeskæftigede kvinder i København 1855-1916
    Page: Kilde 227 - Kvindelejr på Femø
    Page: Kilde 162 - Beregnet middellevetid for mænd og kvinder, 1895-1965
    Page: Kilde 24 - Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915
    Page: Kilde 366 - Ligeret - ligeløn - ligestilling
    Page: Kilde 1 - Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886
    Page: Kilde 386 - Også løndiskrimination hos det offentlige
    Page: Kilde 438 - Declaration of Sentiments
    Page: Kilde 156 - Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
    Page: Kilde 44 - Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891
    Page: Kilde 245 - Jeg er blevet bevidstgjort
    Page: Kilde 238 - Basisgruppe og kvindebevidsthed
    Page: Kilde 471 - Kommissionens øvrige arbejder
    Page: Kilde 494 - Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
    Page: Kilde 357 - Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
    Page: Kilde 197 - Den dag vi gik på Strøget med balloner i brystholderen
    Page: Kilde 342 - Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
    Page: Kilde 484 - Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen
    Page: Kilde 286a - Hvordan gik kampagneugen?
    Page: Kilde 103 - Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
    Page: Kilde 84 - Debat i "Social-Demokraten" mellem A.C. Meyer, Anne Bruun og Johanne Meyer, april 1887
    Page: Kilde 444 - Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
    Page: Kilde 282 - Lesbisk bevægelse
    Page: Kilde 19 - Landsforbundet for Kvinders Valgret
    Page: Kilde 301 - Tag med på Kvindehøjskolen
    Page: Kilde 318 - Kære KVINDER
    Page: Kilde 231 - En basisgruppe
    Page: Kilde 271 - Hvorfor er I så aggressive?
    Page: Kilde 264 - Om modsætninger i kvindebevægelsen
    Page: Kilde 474 - Er kvinder og mænd ligestillede?
    Page: Kilde 5 - Forslag til Lov om kommunale Valg
    Page: Kilde 148 - Abortgruppen
    Page: Kilde 490 - Diskriminerende annoncer
    Page: Kilde 22 - Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915
    Page: Kilde 290 - Tabel 7.10. Deltagelse i bevægelsens aktiviteter
    Page: Kilde 219 - Mors dag giver os kvalme
    Page: Kilde 443 - Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
    Page: Kilde 510 - Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
    Page: Kilde 322 - Matamor
    Page: Kilde 176 - Jørgen Steins damer
    Page: Kilde 26 - Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
    Page: Kilde 321 - Tarzan er død. Jane er på Femø
    Page: Kilde 504 - Bedre barselsorlov
    Page: Kilde 429 - Kvindernes krav: Fuld ligeløn nu!
    Page: Kilde 139 - Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab
    Page: Kilde 23 - Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915
    Page: Kilde 491 - Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
    Page: Kilde 493 - Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
    Page: Kilde 363 - Rødstrømpebevægelsens aktioner i København
    Page: Kilde 255 - Kvinden i klassesamfundet
    Page: Kilde 339 - Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
    Page: Kilde 235 - Begreber der ligger til grund for Kvindernes Befrielse
    Page: Kilde 352 - Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
    Page: Kilde 457 - Kvindens situation i det kampitalistiske samfund
    Page: Kilde 389 - Nu må vi have ligeløn
    Page: Kilde 21 - De Konservative Kvinders Møde
    Page: Kilde 126 - Leif Panduro: Et lille ramahvin fra gymnasierne, Gudrun Brun: Kønsfrihed, Hans Bjerre: Fra fortrop til bagstræv, Ulla Dahlerup: Det omstridte problem samt Ingen revolution fra i dag til i morgen
    Page: Kilde 198 - Ingen kan være sikre for rødstrømperne og Politi passede på garden - men rødstrømperne snød
    Page: Kilde 33 - Der var engang. Et kig tilbage, 1951, s. 81-84, 85-86
    Page: Kilde 289 - Tid & sted
    Page: Kilde 167 - Dyd og gule ærter
    Page: Kilde 350 - 4.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
    Page: Kilde 183 - København starter Ungdomskreds
    Page: Kilde 316 - Tabel 7.9. Antal år i Rødstrømpebevægelsens organisationer - procent
    Page: Kilde 480 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (3)
    Page: Kilde 367 - Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
    Page: Kilde 99 - Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887
    Page: Kilde 458 - Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
    Page: Kilde 440 - Positiv særbehandling
    Page: Kilde 378 - Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske
    Page: Kilde 313 - Brevkassen
    Page: Kilde 121 - Synspunkter for seksualundervisningen
    Page: Kilde 109 - Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
    Page: Kilde 105 - Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
    Page: Kilde 69 - Kvindens Værnepligt
    Page: Kilde 371 - Nu må der en løsning til
    Page: Kilde 31 - Om Sundheden og Kvindedragten
    Page: Kilde 472 - Bilag 7: Udearbejde og familien
    Page: Kilde 383 - Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
    Page: Kilde 113 - Kvinder som Præster
    Page: Kilde 2 - Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed
    Page: Kilde 248 - Vi hader ikke mænd men de skaber problemer
    Page: Kilde 319 - Pat Mainardi: Opvaskens politik
    Page: Kilde 75 - Pyrrhussegar
    Page: Kilde 519 - Uddrag af "2. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 26.5.1964
    Page: Kilde 464 - Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil
    Page: Kilde 7 - Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
    Page: Kilde 96 - Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
    Page: Kilde 468 - Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø
    Page: Kilde 421 - LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
    Page: Kilde 179 - Kønsroller
    Page: Kilde 194 - Livets mening
    Page: Kilde 56 - Referat af offentligt møde d. 25. januar 1910
    Page: Kilde 423 - Ligelønnen gav lønfremskridt
    Page: Kilde 408 - Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
    Page: Kilde 48 - Bør Ændringen af Kvindens retslige Stilling her i Landet kræve en Omdannelse af Barne og Ungdomsskolen for Pigebørn?
    Page: Kilde 415 - Krav om reel ligeløn
    Page: Kilde 356 - Ligelønnens gennemførelse sikret
    Page: Kilde 284 - Det interne blad for København. Nr. 28, 1976
    Page: Kilde 442 - FN og kvinderne
    Page: Kilde 260 - Nogle typiske måder at lægge os ned på
    Page: Kilde 512 - Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60
    Page: Kilde 174 - Er kvinden vokset fra rollen som husmor
    Page: Kilde 106 - ad Spørgsmaal 7a
    Page: Kilde 448 - Kvindelige ministre i Danmark 1924-2000
    Page: Kilde 372 - Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge
    Page: Kilde 294 - Femø, sommeren 73
    Page: Kilde 246 - Vi har smidt returbillet væk og Storebælt
    Page: Kilde 424 - HK skabte ligelønnen!
    Page: Kilde 41B - Overlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858
    Page: Kilde 257 - Det er s'gu svært at være at være mand i en kvindebefrielsestid
    Page: Kilde 199 - Strøgaktionen
    Page: Kilde 186 - Gå til modstand...
    Page: Kilde 407 - Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
    Page: Kilde 403 - Vi har kæmpet for ligeløn i 90 år
    Page: Kilde 515 - Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
    Page: Kilde 460 - Kvinder og politik, kunstig ligestilling og traditionel kønsrolleopfattelse
    Page: Kilde 40 - Skal jeg sætte min Datter i Skole?
    Page: Kilde 14 - Referat fra Kvindevalgretsforeningen første offenlige Møde Fredagen den 15de Februar 1889
    Page: Kilde 382 - Så er Edith også trukket i rødstrømper
    Page: Kilde 62 - 5. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
    Page: Kilde 320 - Ideologisk har vi sejret os næsten til døde
    Page: Kilde 222 - Suzanne Giese: Vi har lært at være stolte af at være kvinder
    Page: Kilde 253 - Forord til Kvinden i klassesamfundet
    Page: Kilde 229 - Sådan arbejder vi
    Page: Kilde 361 - Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
    Page: Kilde 237 - Rapport fra en basisgruppe
    Page: Kilde 11 - Om Kvindens Stemmeret ved de kommunale Valg
    Page: Kilde 461 - Amerikanske kvinder: Rapport fra den amerikanske kvindekommission. 1963
    Page: Kilde 184 - Skal husmødre afskaffes
    Page: Kilde 514 - Lov om børne- og ungdomsforsorg
    Page: Kilde 306 - Kvindebevægelsen bor i mit hjerte
    Page: Kilde 449 - Stem på en kvinde - valgplakater
    Page: Kilde 393 - Møde om ligeløn 24.8.1972
    Page: Kilde 154 - Fri abort - tvungen abort. Et indlæg fra Kvindehusets Abortgruppe ved Tove Gottlieb
    Page: Kilde 325 - Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
    Page: Kilde 467 - Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende
    Page: Kilde 518 - Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser
    Page: Kilde 376 - Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
    Page: Kilde 234 - Basisgruppen som fundament
    Page: Kilde 347 - Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
    Page: Kilde 412 - Kvindernes lønmæssige ligestilling
    Page: Kilde 191 - De Danske Husholdningsforeningers medlemstal
    Page: Kilde 362 - Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
    Page: Kilde 416 - Voldgiftskendelse af 8.12.1977
    Page: Kilde 312 - Fra en restaurationspiges dagbog
    Page: Kilde 10 - Love for den Kvindelige Fremskridtsforening Vedtaget paa Fællesmødet d. 27. Februar 1886
    Page: Kilde 244 - Kvinde, kend dit eget værd
    Page: Kilde 114 - Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
    Page: Kilde 178 - Kønsrolle eller menneskeværd
    Page: Kilde 402 - Natlig aktion for ligeløn
    Page: Kilde 101 - Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv
    Page: Kilde 87 - Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet
    Page: Kilde 67 - Love for Dansk Kvindesamfunds Husholdningsvandrekursus, 1914
    Page: Kilde 401 - Ligeløn nu!
    Page: Kilde 432 - Kvindernes lønmæssige ligestilling 1975, s. 18-19
    Page: Kilde 481 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (4)
    Page: Kilde 166 - Europarådets konvention om menneskelige rettigheder
    Page: Kilde 119 - Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
    Page: Kilde 288 - Kvindehuset i Gothersgade 37
    Page: Kilde 280 - To kvindetegn - for- og bagside af bogen Kvinder og kvindebevægelse, 1974
    Page: Kilde 269 - Vi er en hær af undertrykte
    Page: Kilde 263 - Dagspressen og kvindebevægelsen
    Page: Kilde 501 - Barselsorlovens historie i 100 år
    Page: Kilde 158 - Kun en pige
    Page: Kilde 272 - Om kvinders manglende synlighed
    Page: Kilde 476 - Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande
    Page: Kilde 439 - Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen
    Page: Kilde 479 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (2)
    Page: Kilde 61 - Brev fra Ludvig Schrøder til Niels Larsen Tybjerg, februar 1866
    Page: Kilde 205 - Om revolutionære kanariefugle
    Page: Kilde 129 - Jeg anklager århundreders forløjede kvindeverden skabt og beskrevet af mænd - fortiet af kvinder
    Page: Kilde 181 - Orkanen Betty
    Page: Kilde 16 - Kvinderne
    Page: Kilde 387 - Rødstrømpedemonstration
    Page: Kilde 120 - Bilag I. Danske Kvinders Nationalråd
    Page: Kilde 462 - Statsminister Tage Erlander: Nu er det kvindernes tur! Det svenske socialdemokratis studiegruppes rapport om ligestilling
    Page: Kilde 242 - Noget om kontorassistent, fru Larsen
    Page: Kilde 517 - Figur 5. Antallet af beskæftigede i offentlige tjenester 1948-1996
    Page: Kilde 388 - Thildebørnenes historie
    Page: Kilde 70 - Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920
    Page: Kilde 41C - Af Biskop Brammers Erklæring af 3. Februar 1859
    Page: Kilde 500 - 3. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
    Page: Kilde 405 - Farvel til ligelønnen i EF
    Page: Kilde 336 - Artikel 119 i Romtraktaten
    Page: Kilde 47 - Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger
    Page: Kilde 218 - Mænd ikke velkomne
    Page: Kilde 390 - Interview med rådmand Hans Brusgård
    Page: Kilde 261 - Trolden Teddy
    Page: Kilde 273 - Hvem er vi? Hvad kan vi gøre?
    Page: Kilde 150 - Lov om svangerskabsafbrydelse
    Page: Kilde 307 - Kvindehøjskolen 5 år
    Page: Kilde 177 - Kvindespejlet, 1964 s. 22-25
    Page: Kilde 334 - LO's medlemstal 31. december 1966
    Page: Kilde 100 - Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
    Page: Kilde 188 - I anledning af -?
    Page: Kilde 503 - Fødsler og fisketure
    Page: Kilde 310 - Kvinder kræver fuld beskæftigelse
    Page: Kilde 108 - Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
    Page: Kilde 333 - Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
    Page: Kilde 465 - Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86
    Page: Kilde 230 - Tværgrupper
    Page: Kilde 502 - Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget
    Page: Kilde 34 - Om Damernes Sport. Cykler og Cykling og Kvinden og Cyklen - 2 artikler i Husmodernes Blad, nr. 21, 1896
    Page: Kilde 17 - Kvindernes Valgretskamp
    Page: Kilde 409 - Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
    Page: Kilde 375 - Kampsang
    Page: Kilde 59 - Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet
    Page: Kilde 422 - Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
    Page: Kilde 97 - Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
    Page: Kilde 520 - Udviklingen i kvinders politiske repræsentation
    Page: Kilde 50 - Sygepleje før og nu
    Page: Kilde 370 - Rødstrømperne skader Ligelønssagen
    Page: Kilde 499 - Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
    Page: Kilde 165 - FNs menneskeretserklæring
    Page: Kilde 232 - Basisgruppe og kvindepolitik hænger sammen
    Page: Kilde 71 - Kvinden som Haandværker
    Page: Kilde 54 - En Reform af Sygeplejen i Danmark
    Page: Kilde 102 - De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn
    Page: Kilde 200 - Rødstrømpernes hårde kerne
    Page: Kilde 486 - Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning
    Page: Kilde 116 - Jeg skammer mig!
    Page: Kilde 15 - Spørgsmaalene til Rigsdagskandidaterne 21. Januar 1890
    Page: Kilde 332 - Hvem tjener mest?
    Page: Kilde 374 - Kvindesangen
    Page: Kilde 469 - Vedrørende ophold i daginstitutioner
    Page: Kilde 18 - Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909
    Page: Kilde 64 - Oversigt over husholdningsskoler 1895-1915
    Page: Kilde 459 - 10 partier med regler om kønskvotering
    Page: Kilde 134 - Lægen går i fængsel igen
    Page: Kilde 193 - Grounds for abortion worldwide
    Page: Kilde 279 - Parolen
    Page: Kilde 364 - Derfor gik de unge på barrikaderne 1. maj 1970
    Page: Kilde 496 - Kønsdiskriminerende stillingsannoncer
    Page: Kilde 128 - Ikke på vej til seksuelt anarki
    Page: Kilde 335 - Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
    Page: Kilde 283 - Grupper i Rødstrømpebevægelsen
    Page: Kilde 323 - Rødstrømper og parforhold
    Page: Kilde 168 - De vrede unge hustruer: Vi keder os til fortvivlelse
    Page: Kilde 147 - Abortvejledning
    Page: Kilde 208 - Det bobler i slaggedyngen slammet koger over
    Page: Kilde 426 - Hanne Vanggaard: Jeg ville være med alle steder, hvor kvindesagen fremførtes
    Page: Kilde 466 - Kvindekommissionen
    Page: Kilde 394 - Ligeløn - Nu!
    Page: Kilde 133 - Vi er jo et folk af mordere
    Page: Kilde 303 - Kvinder kan stå for deres egen tilværelse
    Page: Kilde 470 - Kvindernes stilling i erhvervslivet
    Page: Kilde 240 - På andre tanker
    Page: Kilde 149 - Anette Borchorst og Drude Dahlerup: "Ligestilling som diskurs og praksis". 2003, s. 238
    Page: Kilde 89 - Nina Bangs indlæg ved "1. Behandling af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Erhverv" d. 24. juni 1919 i Landstinget
    Page: Kilde 43 - Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
    Page: Kilde 171 - Kvinnans villkorliga frigivning
    Page: Kilde 473 - Mulige årsager til ulighederne
    Page: Kilde 187 - Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
    Page: Kilde 135 - Jette K. 18 år
    Page: Kilde 58 - Det teologiske fakultets udtalelse, Københavns Universitets Aarbog, 1875
    Page: Kilde 285 - Figur 4.1 Rødstrømperne i Danmark 1973 og Figur 5.1. rødstrømper og kvindegrupper i Danmark 1978
    Page: Kilde 236 - Et program for feministisk bevidstgørelse
    Page: Kilde 209 - Ægteskabshistorier
    Page: Kilde 65 - Referat af Forhandling om Husøkonomi som Statssag på Dansk Kvindesamfunds Fællesmøde d. 23.7.1899
    Page: Kilde 450 - Fordelingen af mandater mellem partierne ved valgene fra 1895-1990
    Page: Kilde 131 - Metoder og risici ved svangerskabsafbrydelse
    Page: Kilde 343 - Uden hensyn til køn
    Page: Kilde 291 - Velkommen til Femø. 1979
    Page: Kilde 225 - Fakta om medlemmerne i 1970-74
    Page: Kilde 330 - Langt til ligeløn
    Page: Kilde 411 - Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
    Page: Kilde 365 - DK ønsker lov for ligeløn
    Page: Kilde 463 - Kommissionens kommissorium og medlemskreds
    Page: Kilde 143 - Fri abort eller ikke?
    Page: Kilde 455 - Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
    Page: Kilde 190 - Dansk Kvindesamfunds medlemstal
    Page: Kilde 169 - Husmoder uden kedsomhed
    Page: Kilde 329 - Tabel 2.19. Kvinder og mænds personindkomst 1996
    Page: Kilde 270 - Blot et hug..
    Page: Kilde 115 - Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af "Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv" i Landstinget d. 24. juni 1919
    Page: Kilde 160 - Kommissionens forudsætninger
    Page: Kilde 182 - Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
    Page: Kilde 140 - Kvindeliv
    Page: Kilde 39 - Om Huusvæsenet og Pigebørns Opdragelse
    Page: Kilde 136 - Dorthe L. 24 år, gift
    Page: Kilde 36 - Min første Færd paa Pædagogikens Veje
    Page: Kilde 392 - Ligeløn og solidaritet
    Page: Kilde 345 - Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
    Page: Kilde 204 - En historie om, hvordan rødstrømperne blev rødstrømper
    Page: Kilde 489 - Ligestillingsrådets publikationer
    Page: Kilde 341 - Er de mange sygedage hele forklaringen?
    Page: Kilde 305 - Sommer. Kvindehøjskolens Sommerkursusprogram 1983
    Page: Kilde 311 - Kampen om grevindens hus, 1980 s. 2-9
    Page: Kilde 207 - Qak
    Page: Kilde 430 - Kvindernes krav: fuld ligeløn nu! (Kilde 430)
    Page: Kilde 4 - Carl Plougs tale ved 1. Behandling af Lovforslag om Kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888
    Page: Kilde 226 - Århusrødstrømpernes historie
    Page: Kilde 155 - Kvinder eller børn først
    Page: Kilde 51 - Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad
    Page: Kilde 157 - De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
    Page: Kilde 317 - CIA kunne ikke have gjort det bedre
    Page: Kilde 32 - Den kvindelige Klædedragts Reform s. 1-8, 12-15, 18-35
    Page: Kilde 212 - Øjenbrynene
    Page: Kilde 85 - 3 indlæg i Politiken: Engle, Det ottende Bud og En sidste Udluftning
    Page: Kilde 124 - Ekstra Bladets brug af kvindevaren
    Page: Kilde 337 - Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
    Page: Kilde 391 - Rapport fra min maskine
    Page: Kilde 380 - Det er ikke et oprør at skifte tøj
    Page: Kilde 360 - Den hårde banan, fru Olsen
    Page: Kilde 324 - Fra kernefamilie, til kernevåben
    Page: Kilde 142 - Fri abort?
    Page: Kilde 298 - Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
    Page: Kilde 189 - Forslag til ny formålsparagraf
    Page: Kilde 453 - Vi undgik bevidst rollen som de kønne og smarte
    Page: Kilde 46 - Fællesskolen i Amerika
    Page: Kilde 281 - Vesterbros kvindegruppe
    Page: Kilde 454 - De politiske partier kvindearbejde
    Page: Kilde 369 - Uddrag af interview med Barbara Kryger
    Page: Kilde 104 - Vort Lønforslag
    Page: Kilde 451 - Folketingets 17 kvindelige medlemmer april 1965 i fællessalen på Christiansborg
    Page: Kilde 398 - Det drejer sig om ligeløn
    Page: Kilde 215 - Kunstnerpiger laver kvindeoprør
    Page: Kilde 338 - Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
    Page: Kilde 292 - Femø 79
    Page: Kilde 220 - Ulla Dahlerup i armene på politibetjent busaktionen 10.5.1970
    Page: Kilde 314 - At skifte en rude ud
    Page: Kilde 485 - Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974
    Page: Kilde 63 - En gammel Gymnasts Ungdomsminder
    Page: Kilde 83 - Nutidens sædelige Lighedskrav
    Page: Kilde 30 - Hvem skal tage Spørgsmaalet om en Reform af den kvindelige Klædedragt i sin Haand?
    Page: Kilde 300 - Fra et sydende telt på Femø, til Åbenrå, til Prinsessegade, til Gothersgade, til en smuk sal på Danner
    Page: Kilde 379 - Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
    Page: Kilde 228 - Kvindehuset
    Page: Kilde 478 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (1)
    Page: Kilde 68 - Undervisningsmateriel til Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskoler
    Page: Kilde 153 - Retten til LIVET", pjece udgivet af Kristeligt Folkeparti, 1977
    Page: Kilde 38 - Manuduction for Damer
    Page: Kilde 414 - Ligeløn i praksis
    Page: Kilde 239 - En offentlig brevveksling om det private
    Page: Kilde 304 - Skæve vinkler. Om Kvindehøjskolens kvindeskabte rum
    Page: Kilde 9 - Kvindens Stemmeret
    Page: Kilde 428 - Lønnen og den lill'bitte forskel
    Page: Kilde 495 - 1. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
    Page: Kilde 25 - Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
    Page: Kilde 441 - 3.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
    Page: Kilde 258 - Rødstrømperne på Femø kan ikke lide pressens folk
    Page: Kilde 340 - Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
    Page: Kilde 497 - Den lille antifeminisme
    Page: Kilde 41A - Frøken Pauline Worms Skrivelse til Skolemødet af 22. Maj 1858
    Page: Kilde 482 - Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde (5)
    Page: Kilde 445 - Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
    Page: Kilde 262 - Damesagen
    Page: Kilde 277 - Tabel 7.3 Rødstrømpernes alder og Tabel 7.1 Rødstrømpernes sociale placering
    Page: Kilde 196 - Rødstrømpe-Manifest
    Page: Kilde 159 - De sendte en dame
    Page: Kilde 259 - Bitter aften med Aleksandra Kollontaj ved et bord på Gråbrødretorv
    Page: Kilde 91 - Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
    Page: Kilde 353 - Kvinderne vinder frem
    Page: Kilde 172 - Storm omkring den gamle kvindesag
    Page: Kilde 216 - Rødstrømperne har gjort kvindesagen politisk
    Page: Kilde 295 - Nu vil pigerne dolke og skyde de gale mænd
    Page: Kilde 233 - Bogcafé-gruppen
    Page: Kilde 275 - Kontorgruppen
    Page: Kilde 456 - Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
    Page: Kilde 90 - Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916
    Page: Kilde 161 - Antal levendefødte pr 1.000 kvinder
    Page: Kilde 141 - Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse
    Page: Kilde 12 - Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887
    Page: Kilde 344 - Arbejdsvurdering
    Page: Kilde 52 - Uddrag af Love for Foreningen Dansk Sygeplejeraad
    Page: Kilde 175 - Det uopdagede køn
    Page: Kilde 13 - Resolution fra Nordisk Kvindesagsmøde 1988: Kvindens Valgret, Lørdag Aften den 14de Juli 1889
    Page: Kilde 53 - Dansk Sygeplejeråds emblem og armbind
    Page: Kilde 331 - Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
    Page: Kilde 94 - Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
    Page: Kilde 206 - Hvad er en Rødstrømpe?
    Page: Kilde 107 - Mænd og Kvinders Løn
    Page: Kilde 203 - Something is happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones?
    Page: Kilde 185 - Kvindernes borgerkrig
    Page: Kilde 152 - Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
    Page: Kilde 98 - Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
    Page: Kilde 368 - Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu
    Page: Kilde 251 - En studiekreds med Rødstrømper
    Page: Kilde 118 - Abort de seneste 100 år
    Page: Kilde 377 - Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran
    Page: Kilde 125 - Børnefædre og børnemødre. Tanker omkring en ungdomsbog
    Page: Kilde 20 - Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
    Page: Kilde 138 - Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab
    Page: Kilde 286 - Århusrødstrømpernes historie
    Page: Kilde 42 - Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
    Page: Kilde 308 - Tabel 10.1. Kvindehøjskolens årskursist tal
    Page: Kilde 266 - Lesbisk gruppe
    Page: Kilde 130 - Mange uovervejede aborter
    Page: Kilde 170 - Mor er ikke hjemme
    Page: Kilde 359 - Kommer ligelønnen?
    Page: Kilde 123 - Samleje
    Page: Kilde 400 - Anker Jørgensen satire
    Page: Kilde 381 - Kvindernes oprør
    Page: Kilde 195 - Vibeke Vasbo: Jeg var så bange, at jeg næsten troede jeg skulle dø
    Page: Kilde 122 - Seks om sex
    Page: Kilde 276 - Rødstrømpe-seminar
    Page: Kilde 492 - Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed
    Page: Kilde 241 - Søstrene
    Page: Kilde 213 - Skønhedsindustrien
    Page: Kilde 151 - Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse
    Page: Kilde 45 - Lærerinder og Lærere
    Page: Kilde 293 - Oversigt og oplæg til seksualitetsugen på Femø 1972
    Page: Kilde 27 - Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
    Page: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene?
    Page: Kilde 137 - Henrik W, 19 år
    Page: Kilde 267 - Programerklæring fra Kvinder Kvinders redaktion
    Page: Kilde 406 - Rådets direktiv af 10. februar 1975
    Page: Kilde 475 - Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
    Page: Kilde 268 - Den kvinde-identificerede Kvinde
    Page: Kilde 348 - Nej til ligeløn på Nærum Nylon
    Page: Kilde 202 - En rødstrømpehistorie
    Page: Kilde 37 - Diagram over Natalie Zahles skoleimperium
    Page: Kilde 384 - Her hviler ligelønnen
    Page: Kilde 349 - Ligeløn fra i dag i slagterifaget
    Page: Kilde 399 - Thomas Nielsen satire
    Page: Kilde 477 - Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan
    Page: Kilde 66 - Adresse til Regering og Rigsdag om oprettelse af skolekøkkener
    Page: Kilde 110 - Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv
    Page: Kilde 254 - Kønskamp og klassekamp
    Page: Kilde 49 - Mellem to tidsaldre
    Page: Kilde 427 - Rødstrømper bag husassistenter
    Page: Kilde 397 - Solidaritet for ligeløn
    Page: Kilde 132 - Sex-oplysning gør lægerne til forbrydere
    Page: Kilde 420 - Nye tal fra EU viser, at Danmark er et af de lande, hvor lønforskellen mellem kvinder og mænd er mindst
    Page: Kilde 516 - Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder
    Page: Kilde 60 - Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
    Page: Kilde 395 - Rapport fra en ligelønsgruppe