Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Biografier
I artiklerne er der også links til en række biografier om samtidens markante kvinder. Biografierne stammer alle fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon, som er gratis tilgængelig på KVINFOs hjemmeside. I lighed med de øvrige kilder, kan biografierne printes.

...