Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kilder
Inde i artiklerne er ord i teksten markeret med gult. Det er links til udvalgte kilder fra samtiden, der belyser og uddyber oversigtsteksterne - fx avisartikler, uddrag af bøger, statistikker og fotografier. Der er i alt ca. 450 520 kilder.

Kilderne kan vises både i et læsevenligt tekstformat og i originalversionen. I tekstformatet er der udarbejdet redaktionelle noter, som forklarer og uddyber ord og begivenheder, såvel som biografiske data på personer, der optræder i kilderne. Tekstversionen kan udskrives i en særlig læsevenlig printversion.

...