Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dansk Kvindesamfund blev grundlagt i 1871 og i 1880’erne steg antallet af medlemmer hurtigt. Efter at kampen for valgretten blev vundet i 1915 stagnerede medlemstallet for igen at stige i 1930’erne og nå højdepunktet med 15.000 medlemmer i slutningen af 1940’erne. Fra 1960’erne er antallet af medlemmer gået stærkt tilbage.

Dansk Kvindesamfunds medlemstal i Eva Lous: Dansk Kvindesamfunds arkiv, 1996 s. 11.

Kredsene

Lokal kredsen i Dansk Kvindesamfund har altid haft selvstyre inden for fælleslovenes rammer. Kredsenes arbejde har været uhyre forskelligartet. I Dansk Kvindesamfunds regi har der været afholdt kurser og studiekredse i næsten alle discipliner fra kjolesyning og madlavning over moderskabshygiejne og sexualundervisning til skattelovgivning og kommunalpolitiske forhold. Nogle kredse startede selvstændige virksomheder som børnehaver, kvindehuse og pølsevogne. Andre kredse udviklede sig i retning af studieceller, hvor man lavede læsegrupper af skønlitteratur og besøgte lokale virksomheder. Ligesom moderorganisationen arbejdede politisk i forhold til rigsdag og folketing, har kredsen i vidt omfang arbejdet politisk i forhold til amts-, by- og sogneråd. Næsten alle kredse har op til folketings- og byrådsvalg arbejdet ihærdigt for at få kvinder opstillet på listerne og for at få kvinder til at stemme kvinder ind i de parlamentariske organer.

Image RemovedImage Added

Moderpublikation: Dansk Kvindesamfunds arkiv, 1996 s. 11

Forfatter: Lous, Eva

År: 1996

View file
nameKilde190.pdf