Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Inga Dahlsgård
Inga Dahlsgård (1909 - 1989) var tandlæge, programredaktør og journalist. Hun var aktiv i Dansk Kvindesamfund fra 1930’erne. I perioden 1945-62 var hun redaktør for Dansk Kvindesamfunds tidsskrift Kvinden og Samfundet. Fra 1949 arbejdede hun i Danmarks Radio, de første mange år med kvindeudsendelser. Hun var socialdemokrat og medlem af Kvindekommissionen af 1965.

Læs mere om Inga Dahlsgård i Dansk Kvindebiografisk Leksikon: http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/476/

2. Virginia Woolf
Virginia Woolf (1882-1941) var engelsk forfatter, feminist og essayist. Hendes modernistiske romaner ”Mrs Dalloway”, 1925 og ”To the Lighthouse”, 1927 står som milepæle i den moderne litteraturhistorie. I essayet ”A Room of One’s Own” hævder Virginia Woolf, at en kvinde har brug for egne penge og et eget rum for at kunne skrive og at økonomisk frihed er vigtigere end politiske rettigheder.

...