Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Edel Saunte
Edel Saunte (1904-91) var politiker, landsretssagfører og borgmester. I 1936 blev Edel Saunte landsformand for Dansk Kvindesamfund. Hun var medlem af Borgerrepræsentationen fra 1937-46 for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget fra 1947-62. I 1962 blev hun den første kvindelige borgmester i København. Edel Saunte var formand for den store statslige kvindekommission fra 1965-74.

Læs mere om Edel Saunte i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon. http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1154/

2. Eva Lous
Eva Lous (1948- ) er forskningsbibliotekar på Statsbiblioteket fra 1984. Hun er fagreferent i etnografi/antropologi og kvinde- og kønsstudier. Fra 1997 er hun leder af Kvindehistorisk Samling.

...