Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lene Christensen (tidligere Bro) (1936-95) var medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 1968-73.

Moderpublikation:

Forfatter:

År: