Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inger Gamburg, 79 år, gennem 40 år formand for Kvindeligt Arbejderforbunds´ afdeling 5, var dobbelt med ved den store ligelønsdemonstration.
Dels figurerede hun på et fotografi på en af plakaterne, der viste en demonstration i 1938 med slogan´et "vi kvinder kræver lige løn for lige arbejde".
Dels gik hun selv i levende live i forreste række i går...

- Da jeg i 1926 første gang begyndte at snakke ligeløn, var der ingen - ikke engang mine egne - der turde gå med. Og der sad jeg så i 40 år og forhandlede, siger Inger Gamburg, for hvem det var en stor skuffelse, at hun i sin fagforeningstid ikke nåede at se kravet opfyldt.

- Og det går heller ikke denne gang, sagde hun i går. - De lægger et par tillæg på hist og pist, og det har fagbevægelsen ladet sig spise af med i årevis. Godt, at rødstrømperne er kommet og har fået liv i det hele igen. For det er EEN overenskomst, vi må have. Ordet kvindeløn hører ikke hjemme i det danske sprog.

Inger Gamburg var også blandt talerne foran forligsinstitutionen, ligesom hun med liv og glød deltog i det store planlægningsmøde for få dage siden.
else.

...

Moderpublikation: Ekstra Bladet, 9.2.1971, s. 19

Forfatter: else

År: 1971

View file
nameKilde377.pdf

...