Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ankomst søndag aften, filmen "tornerose"
vistes, for mig et dejligt gensyn, for børnene en stor skuffelse, da
tornerose-titlen var symbolsk ("tornerose var et vakkert barn" er en
kvindefilm).

Derefter fællesmøde kl. 21,00 (alle teltene, d.v.s. 6 telte, ca. 90 kvinder + de børn der ikke sov).
Praktiske oplysninger, og diskussion om underskud i øl og
sodavandskasse, som vel er opstået ved, at voksne i går lørdags ved
festen glemte at betale for øl og vin, og vel også fordi nogle af
børnene glemmer at betale, når de tager en sodavand, samt at nogle
større børn, måske har været fristet til at tage penge fra den helt åbne
pengekasse (hvor der lå mange penge) og har snollet for dem.
Konklussion: Pengekassen skal forsejles, vekselkasse skal stå i
kontoret, samt folk, der var fulde lørdag, skal granske hjernen, og
betale hvad de skylder.
Derefter samledes alle med deres teltgrupper, kl. ca. 22,00 satte vi os i
køkkenteltet, snakkede løst og fast, bl.a. om hvorfor vi var kommet til
femøtilfemø.

Mandag kl. 8, morgensvømmetur/morgenmad. Kl 10 teltmøde. Søndag
formiddag havde alle i teltet fortalt lidt om sig selv, dette måtte
gentages for 2 nyankomne, og folk introduserede så hinanden, således at
man selv valgte hvem i teltet, man ville fortælle lidt om, og der blev
suppleret af personen selv. De nyankomne måtte fortælle om sig selv. Kl.
12 varm middagsmad.
Eftermiddag - nogle fra teltet snakkede, andre badede, gik tur, kørte
til købmand m.v. Jeg brugte lidt tid til at få min datter, (6 år) til at
falde til i lejren, alt var nyt og overvældende, og hun havde de samme
kontakt-problemer som de voksne.
Eftermiddagssnakken rundt omkring gik ofte på, hvor svært det var at
falde til, samt undren over, hvorfor nogle havde fået så meget ud af at
være på Femø sidste år.
Jeg selv deltog ikke så meget i disse samtaler, da jeg sidste år selv
havde været præcis samme usikkerhed/rastløshed igennem. Dog kunne jeg
ikke lade være med af og til at blande mig og fortælle om hvad jeg havde
gjort af krumspring, for selv at falde til sidste år, jvf. min dagbog,
samt sidste års notater.
I år faldt jeg til fra første dag, og havde ikke et minut til overs, til
at føre dagbog, derfor denne efterrationalisering, jeg nu forsøger at
nedfælde så probert som muligt.
Sent på eftermiddagen samledes telt-gruppen omkring en båndoptager og
lyttede til en forelæsning om hekse - en spændende historisk beskrivelse
om heksebegrebet fra det 12-århundrede til i dag - men meget intenst og
videnskabeligt med årstal og navne - så vi måtte høre de 20 minutter 2
gange for at forstå lidt af, hvad der blev sagt.
Når en gruppe på omkring 14 skal samles, tager det lang tid; der er
ustandselig en, der lige skal ordne et eller andet. Men har man opnået
den afslappethed, som de fleste opnår - efter at have været i lejren
nogle dage - så er der ingen ventetid, man har hele tiden noget
spændende at tale om eller foretage sig (f.eks. orientere sig i lejren -
i kontoret - læse opslagstavle - samt duplikere skrivelser - eller
fungere socialt i lejren - små praktiske forbedringer, som enhver
lejrdeltager selv må føle sig kaldet til at gøre - da lejren ikke ledes
af nogen).
Mandag aften - efter fællesmøde - igen telt-diskussion med oplæg fra et
af de andre telte (hvert telt skiftedes nemlig til at arrangere
fællesmøde - efter nøje planlagt skema - ligesom arbejdsopgaverne
(køkkenholdet og renovationsholdet) var teltopgaver. På en uge havde
hvert telt altså sammenlagt ca. 1 arbejdsdag og resten fritid.
Diskussionsoplægget hed omtrentligt: Hvornår har du det godt og ting
lykkes for dig - hvornår har du det dårligt. Hvad tror du, dette hænger
sammen med?
Vores teltgruppe satte os over i værkstedsteltet - vi var 15 voksne idet
1 ekstra havde sluttet sig til gruppen. Vi besluttede at tale i
rundkreds og alle 15 på 5-10 minutter at beskrive vores dårligdom og
hvorfor. Da runden var til ende, blev der en livlig diskussion om samme
emne (nogle havde mere på hjertet) samt om tilstødende emner. Vi gik i
seng samtidigt kl. ca. 1.Tirsdag kl. 8 - oppe, da vi blev vækket af børnene. Jeg svømmede igen
før morgenmaden. Talte meget også under måltiderne - og også med kvinder
fra andre telte - enkelte kendte jeg fra sidste år men det var meget
let at snakke med folk, jeg slet ikke kendte. Min datter trivedes fint -
og jeg var lykkelig, fordi jeg havde taget hende med, følte at hun
lærte lige så meget som jeg selv. (Sidste sommer var jeg til gengæld
lykkelig for, at jeg ikke havde hende med, nød at være helt alene og
uforpligtet. I år oplevede jeg, fordi hun var med - hvordan jeg var
meget mere opmærksom på de mindre børn - og dermed fungerede jeg meget
mere socialt og hjælpsomt, hvilket igen gav mig en stor oplevelse af
børns indbyrdes relationer - jeg lærte lidt praktisk børnepsykologi - og
fandt ogfandt ud af at de var mennesker med samme problemer som vi "voksne".
Formiddags-teltmøde - om politisk holdning - skal rødstrømper være
socialistiske eller kan de undgå at blive det? Diskussionen gik højt,
selvom nogle få var lidt for anmassende med deres personlige indstilling
og tog sig for meget taletid - især 2 som var af vidt forskellig
politisk observans blokerede gruppediskussionen, og flere tænkte at de
måtte bremses/dysses ned - men ingen sagde noget for ikke at ødelægge
stemningen, som trods alt var god.
Tirsdag eftermiddag - nogle i teltet (ca. 3) tog sig af børnene - jeg
gik over til en samtale ved kantineteltet - om rødstrømpebevægelsens
strategi - en snak jeg lærte meget af. Norsk rødstrømpe gav oplysninger -
stor diskussion om kvindehuset - om det skulle være en institution med
praktikanters 8 timers arbejdskraft eller ej (børnepædagog-prakt. +
social prakt.). Jeg syntes først, vi måtte modtage al den praktiske
hjælp, vi kunne få men forandrede mening undervejs.
Kl. 17 tilbage til teltgruppen - kort referat og vi gik over til at tale
om, hvad vi skulle arrangere for lejren torsdag aften. Før fællesmødet
snak i værtshusteltet - fortrinsvis med nogle fra teltet, vi skulle have
været på kroen, men det var for sent den dag.
Fællesmødet beskæftigede sig mest med børneproblemer, da lejren i år var
meget børne-uvenlig. Intet børnetelt med legetøj, papir, maling m.v.,
og de voksne gad ikke lave børneaktiviteter - man ville hellere snakke.
En frivillig gruppe havde dog beskæftiget sig med børnene samme dag. De
fortalte, at det faktisk var gået godt, og børnene havde været søde og
spændende at være sammen med [en linje ulæselig tekst]
f.eks. pålagde de 6 telte en børnedag, da mange havde ladet deres børn
blive hjemme for selv at få tid til at snakke, og flere følte trang til
en uges ferie - fri før børn.
Da ingen meldte sig, opstod der spontant i teltgruppe 2 lyst til at lave
børnefællesmøde næste formiddag kl 10, da vi i telt 2 ikke følte
børnene som en belastning, måske fordi der kun var 2 børn under 5 år i
teltet. Snak om at dele lejren op i telte uden børn og telte med mødre
blev - heldigvis straks nedstemt, enighed om at børnepasning måtte være
en frivillig sag.
Det var egentlig meningen, at aftendiskussionen (oplægget drejede sig om
børn) skulle foregå i tværgrupper (altså smågrupper på tværs af
teltene) men et telt mødte slet ikke op til fællesmødet men holdt fest i
kantineteltet, det andet dominerende, godt fungerede telt 2, ønskede at
tale videre sammen - fremfor at skulle lære mange nye at kende og tale
sig ind på nye - for at en diskussion kunne nå nogle resultater. Andre
telte følte sig her nok lidt forrådt - især måske det telt der havde
lavet - et i øvrigt mægtigt godt oplæg. Vi gik igen i telt-grupper - men
helt åbne - således at vi f.eks. i telt 2 samledes i køkkenet kl.
22.30, så snakken kunne begynde. Ret diffus diskussion - da nogle få
hele tiden tog ordet til irritation for andre, der nægtede at fungere i
gruppen på de premisser, at den der hurtigst røber højst for mest at
sige.
Snak om børns fantasi - hvor langt tør vi gå, snak om børn og
dødsbegrebet samt børn og seksualitet. Lidt ideer til hvad man i lejren
kunne lave med børnene, og hvordan det skulle organiseres (f.eks.
navnesedler på de små). Ind imellem meget udenomssnak - mest enkelte
gruppedeltageres personlige konflikter eller interesser - der skulle
plejes.
Da klokken var over 24 faldt folk efterhånden fra, og den tilbageblevne
gruppe på ca. 10 ville nu købe vin - man ville godt lave en aften ud af
det. Vi blev lettere berusede og snakkede i smågrupper på 2-3; snakken
gik livligt. Kl 5 om morgenen gik de sidste 2 i seng.

Onsdag op kl. 8 - det sædvanlige ritual så tømmermændene og brannerten
kunne fordampe (NB det var langt fra alle i teltet, der var med på
morgenbadet). Travlhed fordi børnefællesmødet skulle forberedes lidt -
jeg ville f.eks. gerne snakke med en gruppe børn på båndoptager.
Det var ikke telt 2, der lavede børnefællesmøde - vi var ca. 5 fra
teltet - og alle voksne, der havde lyst til at være med, var meget
velkomne. Der kom mange voksne - dog mest de, der havde mindre børn, som
ikke turde at være uden deres mor.
Vi startede med at fortælle børnene, hvorfor vi lavede fællesmøde og
opfodrede frækt børnene til at kræve lignende fællesmøde, såfremt de
syntes, det var sjovt. Derefter fælles-lege som Bro-bro-brille, Bjørnen
sover (jeg kan ikke huske flere), store og små og voksne legede og sang
med - undtagen de større drenge (6-8 år som ikke ville være med til det
børnepjat), men de spolerede dog på ingen måde legen.
Derefter deltes vi i smågrupper - nogle gik til standen - andre ? - og
en lille gruppe på 5 børn samledes i det frie omkring en båndoptager.
Børnene kunne lide at snakke, men jeg var for emsig for at få samtalen i
gang igang og kom derfor selv til at sige for meget. Nogle sjove episoder og
bemærkninger kom dog ind på båndet - men børnene var meget nysgerrige
for at høre sig selv snakke ud af en højtaler, så snakken varede kun ca.
20 min.
Det var så spændende og vellykket at have med børnene at gøre, at vi
ville tage succeen op om eftermiddagen. Vejret var varmt - strålende
solskin - de fleste var nøgne - så vi arrangerede om eftermiddagen på
teltpladsen kropsmaling. De flotteste farver (blå, rød, grøn og gul)
blandet med sæbevand blev stillet frem og børnene gik straks i gang med
at smøre sig ind. Vi voksne fik blod på tanden - det var så flot - vi
ville også males, og børnene fik lov at hjælpe os. (for mit vedkommende
en stor lettelse, da jeg selv - med alle mine frustrationer - ville have
meget svært ved at male mig selv).
Da alle var dekoreret, legede vi igen sanglege: Så går vi rundt om en
enebærbusk (en sang der i øvrigt er velegnet til en parodi) og
Bro-Bro-Brille endnu en gang. Vi forsøgte at sætte båndoptager med
….[ulæselig tekst].
Efter aftensmaden blev turen til kroen gennemført, der drak vi en enkelt
enkel øl, inden vi hastede tilbage til fællesmøde. Ca. halvdelen af telt 2
tog ned på kroen + 2 fra andre telte (jeg bemærker dette for at
pointere, at der ikke var tale om klikedannelse).
Fællesmødet forløb normalt. Vi refererede hvor inspirerende det havde
været at have med børnene at gøre og opfodrede kraftigt andre til at
følge succesen op.
Efter fællesmødet - tværgrupper - et debatoplæg med ca. 10 emner, så man
selv kunne bestemme, hvad man havde lyst til at snakke om. Jeg valgte
straks seksualitet - et emne jeg aldrig havde diskuteret, bl, a. fordi
den kvindegruppe, jeg holdt møde med de sidste 2 år, ikke er særlig åbne
overfor hinanden, hvilket bl. a. hænger sammen med, at vi kender
hinandens mænd - selvom det jo ikke er mændene men os selv, vi taler om.
Vi samledes i et af køkkenteltene. Snakken var straks i gang - den var
spændende, men jeg syntes, jeg personligt manglede forståelse (hvad de
andre også sikkert har følt) følte at mange i gruppen krøb udenom - ikke
turde eller kunne være ærlige - og jeg ville egentlig hellere have talt
med taltmed teltgruppen. Da diskussionen var forbi kl. ca. 1, var jeg irriteret
(overtræt) og nærmest lidt deprimeret.
Alligevel opdagede jeg 1-2 dage efter, at den snak virkelig havde ført
noget med sig. Det at jeg selv havde turdet formulere en lille smule af
de "ubehagelige" emner som f.eks. jalousi, havde givet mig lidt mere
hold over begreberne - og en lille styrke. Jeg syntes ikke længere, jeg
var nær så meget i jalousiens vold som tidligere. Da jeg efter den
tværgruppe-diskussion ikke havde lyst til at gå i seng, gik jeg ned til
bålet, drak et par øl, fik en meget rar snak med en gammel skolekammerat
og skolekammeratog dennes bekendte. Det lettede og jeg vaklede halvfuld i seng kl. ca.

...

Torsdag: Tidligt op - kl. 8 - noget mat efter de sidste dages mangel op
søvn, som dog snart fortog sig. Løs snak Løssnak om formiddagen også med folk
fra andre telte, bl.a. en længere wc-snak med en pige fra
sex-tværgruppe-drøftelsen i går - hvor den enerverende aften faldt lidt
på plads i "hjernebåsene".
Telt-gruppen måtte nu finde ud af, hvad vi skulle beslutte os til af
arrangement efter fællesmødet (det var vores aften). Vi havde tidligere
talt om at lave fest indledt af f.eks. en sketch. Vi blev enige om først
at førstat lave et børnevenligt bål med snobrød og pølser, og de praktiske ting
arrangeredes (bestilling af pølser, indsamling af brænde til bål,
snobrødspinde til eget telt samt informering til de andre
lejr-deltagere). Desværre var jeg selv i 1½ time optaget af, at
telefonen i lejren var i uorden. Jeg måtte ringe til centralen -
fejlkontor og flere andre - enerverende tidsspilde, som kunne have været
undgået, hvis der stod ordentlig besked om forretningsgangen ved selve
telefonen. Jeg var træt og i dårligt humør efter mange enerverende
telefonsamtaler (heriblandt også et forgæves forsøg på at komme til at
tale med en chef i legetøjsafdelingen i Daells Varehus vedr. en
reklamation. Jeg blev affærdiget af telefondamerne, hvilket jeg blev
uforholdsmæssigt rasende og skuffet over). Jeg kom til at græde af
raseri, og fik straks af en teltkammerat serveret en øl, hvorefter jeg
lagde mig til at sove ca. 2 timer, mens resten af teltkammeraterne
ordnede alt praktisk til aftenen.
Kl. ca. 16 samledes vi for at finde ud af, hvad vi skulle lave af
underholdning. En foreslog, at vi lavede et bryllup - en id alle var med
på - og straks tog den ene gode ide den anden. Resultatet blev, at hele
vores gruppe skulle medvirke som brud/brudgom, forældre/sviger
forældrepar, en søster til brudgommen (hun var rødstrømpe), en
bedstemor, en fotograf, 2 servitricer og 1 familiemedlem (5 af os skulle
holde tale). De fem andre telte skulle repræsentere mindst 1 par, holde
en holdeen tale og medbringe en gave.
Det var meningen, at bryllupet skulle holdes så sent, at børnene var
lagt i seng. Men denne bryllupsinvitationbryllups invitation, frembrød nærmest panik i
lejren, folk begyndte at klæde sig ud (hvilket vi slet ikke havde
forestillet os), men vi fulgte trop. Halvdelen af bryllupsgæsterne var
mænd, der næsten ikke var til at skælne fra biologiske mænd, selvom det
var nogle rædselsfulde typer vi kom til at ligne.
Børnene blev naturligvis også gejlet op, så vi kunne ikke forlange, at de skulle gå i seng.
Bryllupet forløb godt, selv om der var en larm, så nogle af talerne
næsten blev overdøvet, det var især børnene der støjede samt de
ustyrlige bryllupsgæster. Bryllupet varede ca. 3 kvarter, og derefter
skulle det være fest.
Stor fiasko, i al travlheden havde vi ikke nået at afprøve
båndoptageren, det varede næsten 1 time, før vi fik den korrekt
tilsluttet højtaleranlægget, og halvdelen af lejren var gået, før festen
kom i gang. Nogle havde sat sig op til at spille selv, andre ville
hellere danse efter Janis Joplin m.v.
Musikken drønede, og den vilde dans kom i gang. Jeg selv gav den hele
armen, med både dans og trommer, det var en vidunderlig ekstatisk
oplevelse, noget jeg aldrig har prøvet før. Jeg har siden spekuleret
lidt over, om det virker hæmmende på nogen, at andre gir den los. Vi
dansede til langt ud på natten.

Fredag:
Afslappet dagen-derpå snak om formiddagen, vi hørte båndet, som var
optaget under bryllupet. Dase-snakke/snakke-dase indtil frokost. Om
eftermiddagen hørte vi bånd (kvinder på værtshus + en samtale mellem Ulla Dahlerup, Henning Fonsmark og Rifbjerg,
en radioudsendelse). Det var mit indtryk, at der var sket meget med os
alle efter 5 dage i lejren, samt efter vores ret så vellykkede
fællesarrangement (bryllupet), vi følte kærlighed til hinanden, der lå
en afslappethed over os, og vi kunne sagtens have brugt 1 uge mere
sammen, der var så mange ting vi ikke havde nået.
Noget af eftermiddagssnakken blev optaget på bånd, kl. 19 vistes 3 film, en med Tit Jensen
Jense og 2 om kvinder i Vietnam. Disse 3 film blev vist på et psykologisk
meget rigtigt tidspunkt, vi var så åbne og modtagelige (eller jeg var),
tårerne løb, det var så rigtigt og smukt det der blev vist om
vietnamkvinderne, og Tit Jensen-filmen, som vi så først, var en
pragtfuld, klog og varm dame.
Et telt havde lavet lejr-avis, bl.a. med alle lejr-deltagernes navne. Kl
21 fællesmøde, som indledes med sang, vi sang ca. 3 kvarter, hvoraf 20
min. er optaget på bånd, jeg følte at den sang og musik vi lavede var
meget smuk og oprigtig.
Derefter gik vi over til fællesmøde-drøftelser (praktisk omkring
hjemtransport m.v.) og derefter en lang snak om børneproblemerne, som
mange i lejren havde følt sig tynget og besværet af, lejren var
børneuvenlig m.v. emnet var debateret før, og måske derfor blev
diskussionen meget intens og givtig. Fuldstændig stilhed når en sagde
noget, få tog ordet flere gange, alle kunne komme til orde, og der blev
bygget videre på det der var blevet sagt, det var ikke snak i øst og
vest. Jeg følte en indre jubel, følte det var et prima fællesmøde, og i
modsætning til de tidligere børnedrøftelser, var det helt afslappet og
roligt.
Hele snakken er i øvrigt optaget på bånd, til evt. brug for de kvinder der påtager sig at arrangere næste Femø-lejr.
Efter fællesmødet igen sang og egen musik, nogle satte båndoptageren igang for at danse, og vi festede endnu en aften.
Næste dag afrejse, de fleste kunne vist godt have ønsket sig endnu en
uge med samme teltgruppe, nu vi lige havde snakket os ind på hinanden,
følt os frie overfor hinanden og var kommet til at holde af hinanden,
skulle vi skilles.
Det blev en smuk afsked, med mange følelser og megen forståelse.
Jeg blev en dag længere, så det nye hold komme, en sælsom og spændende
oplevelse. Vi "gamle" holdt os meget i baggrunden, vi var ligesom et
helt andet sted, og vidste lidt om hvilke dejlige oplevelser, der
ventede de nye. Vi ville ikke påvirke situationen, for ikke at foregribe
begivenhedernes gang.
(Lørdag aften ankomstfest for det nye hold, de fleste havde vist aldrig
været på Femø før eller haft noget videre med kvindesagen at gøre).

...