Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Drude Dahlerup
Drude Dahlerup (1945- ) er kvindeforsker, professor og politiker. Hun var en af ildsjælene inden for Rødstrømpebevægelsen i Århus. Drude Dahlerup er en af kvindeforskningens pionerer i Danmark og hun har bl.a. skrevet om Rødstrømpebevægelsens historie i "Rødstrømperne: den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennemslag 1970-1985". I 1998 blev hun professor ved Stockholms universitet.

Læs mere om Drude Dahlerup i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/469/

2. Else Christensen
Else Christensen (1949- ) er psykolog. Hun er ansat på Socialforskningsinstituttet, hvor hun forsker i børns forhold i socialt belastede familier.

...

5. Vibeke Vasbo
Vibeke Vasbo (1944 - ) er forfatter. Hun var medstifter af den første kvindegruppe på Københavns universitet, der kaldte sig Rødstrømperne. Hun var en af aktivisterne bag rødstrømpernes første aktioner, Femølejren og besættelsen af Kvindehuset i Åbenrå. Senere blev hun frontfigur for Lesbisk Bevægelse. Hun har skrevet dokumentariske bøger, lyrik og romaner.

Læs mere om Vibeke Vasbo i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1384/

6. LB
LB er en forkortelse af Lesbisk Bevægelse

7. Bente Hansen
Bente Hansen (1940- ) er forfatter, redaktionschef og samfundsdebattør. Hun blev aktiv på venstrefløjen i begyndelsen af 1960´erne og var i 1967 med til at grundlægge partiet Venstresocialisterne. Hun var redaktør på det politiske tidsskrift Politisk Revy 1966-1972. I begyndelsen af 1970´erne blev hun aktiv i Rødstrømpebevægelsen og var bl.a. hovedtaler på den store kvindefestival i Fælledparken i 1975. Fra 1975-77 var hun chefredaktør for Information som en del af et ledelseskollektiv. Bente Hansen har skrevet en række debatbøger, lyrik og dramatik.

Læs mere om Bente Hansen i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/65/

8. Karen Syberg
Karen Syberg (1945 - ) er redaktør og journalist. Karen Syberg var som ung studerende aktiv i ungdomsoprøret og med til at besætte konsistorium på Københavns universitet i 1970. Hun var også en af initiativtagerne til Rødstrømpebevægelsen og med i bevægelsens første aktion på Strøget. Hun var medarrangør af den første kvindelejr på Femø 1971 og med til at besætte det første kvindehus i København. Som ekstern lektor på Københavns Universitet fik hun stor betydning for den fremvoksende kvindeforskning. Fra 1985 har hun arbejdet som journalist og redaktør på dagbladet Information.

Læs mere om Karen Syberg i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1474/

Moderpublikation: Drude Dahlerup: Rødstrømperne. Bind 1, 1998, s. 467-69

...