Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Grete Korremann: "Børnehave og socialisering: Om kvinders erhvervsomfang og børnehavens udvikling i Danmark efter 1960". 1977, s. 41

undefinedImage Modified

N O T E R

1. Asyl
De første børnehaver der blev grundlagt i 1800-tallet blev kaldt børneasyler. De var udelukkende privat finansierede. Fra begyndelsen af 1900-tallet omdannedes asylerne til børnehaver og fik et mere pædagogisk indhold.

...