Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Statistikken viser, at det var de gifte kvinder, der i stor stil bevægede sig ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne.

”De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91” i Mogens Nygaard Christoffersen: ”Familiens ændring”, 1993, s. 112

Figur 5.2. De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91 samt samlevende/gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1974-91.

undefined

Kilde: Christensen & Estrup, 1979 samt Danmarks Statistiks beskæftigelsestællinger og omnibusundersøgelserne, nye analyser.

Tabel 5.1. Gifte/samlevendes procentandel af samtlige i arbejdsstyrken henholdsvis for mænd og kvinder 1974-91.

Image RemovedImage Added

Kilde: Omnibusundersøgelserne, nye analyser. Fra midten af 1970 og til i dag er de gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken faldet til omkring halvdelen. Dette fald skyldes udelukkende tilvæksten af papirløse forhold, viser en analyse afomnibusundersøgelserne fra 1974-91.


Tager man hensyn til de papirløse samlivsforhold, ses, at de gifte/samlevende kvinder i dag udgør over 3/4 af samtlige kvinder i arbejdsstyrken svarende til, hvad der har været gældende for mændenes vedkommende. Som man skulle forvente, er der sket en stadig stigning i andelen af gifte/samlevende kvinder, hvor stigningen dog er aftaget lidtmed årene.

Moderpublikation: Mogens Nygaard Christoffersen: ”Familiens ændring”, 1993, s. 112

Forfatter:

År: 1993

View file
nameKilde157.pdf