Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderpublikation: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Forfatter: Christensen , Ann-Dorte og Tina Kjær Bach

År: 2000