Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderpublikation: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Forfatter: Manniche, Jens Chr.

År: 2000