Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kilde 15 - Spørgsmaalene til Rigsdagskandidaterne 21. Januar 1890

Kilde 16 - Kvinderne

Kilde 17 - Kvindernes Valgretskamp

Kilde 18 - Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909

Kilde 19 - Landsforbundet for Kvinders Valgret

Kilde 20 - Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912

Kilde 21 - De Konservative Kvinders Møde

Kilde 22 - Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915

Kilde 23 - Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915

Kilde 24 - Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915

Kilde 25 - Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908

Kilde 26 - Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913

Kilde 27 - Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915

Kilde 30 - Hvem skal tage Spørgsmaalet om en Reform af den kvindelige Klædedragt i sin Haand?

...

Kilde 34 - Om Damernes Sport. Cykler og Cykling og Kvinden og Cyklen - 2 artikler i Husmodernes Blad, nr. 21, 1896

Kilde 36 - Min første Færd paa Pædagogikens Veje

Kilde 37 - Diagram over Natalie Zahles skoleimperium

...

Kilde 116 - Jeg skammer mig!

Kilde 117 - Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73

Kilde 118 - Abort de seneste 100 år

Kilde 119 - Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v

Kilde 120 - Bilag I. Danske Kvinders Nationalråd

...

Kilde 428 - Lønnen og den lill'bitte forskel

Kilde 429 - Kvindernes krav: Fuld ligeløn - nu!

Kilde 430 - Kvindernes fagblad nr.1 1973, s. 4-5

...

Kilde 445 - Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW

Kilde 447 - Kvinderepræsentationen i Folketinget 1918-2001

Kilde 448 - Kvindelige ministre i Danmark 1924-2000

...