Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Gudrun Brun
Gudrun Brun (1906-93) var læge og psykiater. I 1954 blev hun, som den første kvindelige læge i Københavns Kommune, udnævnt til overlæge på Bispebjerg Hospital. Udover sit store arbejde inden for børnepsykiatrien, var hun via sit konsulentarbejde for Københavns Overpræsidium meget engageret i børns vilkår ved skilsmisse.

Læs mere om Gudrun Brun i Dansk kvindebiografisk leksikon: http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/321/

3. Hans Bjerre
Hans Bjerre (1909-78) var læge, kirurg og gynækolog. Fra 1943-70 fungerede han som overlæge ved Fåborg Hospital.

3. Ulla Dahlerup
Ulla Dahlerup (1942-) er journalist, forfatter og debattør. Ulla Dahlerup agiterede i 1960´erne for kvinders ret til at bestemme over egen seksualitet. Hun blev landskendt som Pessar-Ulla, da hun i et tv-program i 1963 argumenterede for at piger, når de blev 15 år, skulle kunne anskaffe pessar uden forældrenes samtykke. Ifølge loven var grænsen 18 år.

Læs mere om Ulla Dahlerup i Dansk kvindebiografisk leksikon:http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/473/

Moderpublikation: Politiken 15.12.1963, Politiken 15.12.1963, Politiken 19.12.1963, Politiken 21.12.1963 og Eksponent nr 2, 1964

...