Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Læs mere om Matilde Bajer i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Moderpublikation: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Forfatter: Vammen, Tinne

År: 2000