Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

  Christian Bartholdy opfordrede i sin kronik unge til at arrangere abortmarcher, for at synliggøre modstanden mod abortlovgivningen. Selv opfattede han abort som fosterdrab og sammenlignede antallet af illegale og legale aborter over et tiår med dødstallene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.

...