Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderpublikation: Grete Korremann: Børnehave og socialisering: Om kvinders erhvervsomfang og børnehavens udvikling i Danmark efter 1960. 1977, s. 41

Forfatter: Korremann, Grete

År: 1977

View file
nameKilde512.pdf

...