Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderpublikation: Betænkning vedrørende ligestilling, 1972, s. 56-57

Forfatter: afg. af det under Kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om familieforholdene

År: 1972

View file
nameKilde470.pdf

...