Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Jens Otto Krag
Jens Otto Krag (1914-78) var politiker. Han var Danmarks statsminister fra 1962-68 og 1971-72. Fra 1947, da han blev valgt til Folketinget, bestred han en lang række ministerposter. I 1965 nedsatte han Kommissionen vedrørende Kvinders Stilling i Samfundet. Jens Otto Krag er af eftertiden bedst kendt for at han førte Danmark ind i EF, de Europæiske Fællesskaber (i dag EU).

Moderpublikation:

Forfatter: Lous, Eva

År: 1986

View file
nameKilde465.pdf

...